Hållbara transporter

transporthighres.jpg

Totalt sett står transporter för en fjärdedel av utsläppen i Västra Götaland. För att transportsektorn ska bidra till att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland krävs nya och mer kraftfulla åtgärder. Det är viktigt med effektivare vägfordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering. Utredningen Fossilfrihet på väg pekar dock på att vi utöver detta även behöver arbeta för ett minskat transportbehov, ökad transporteffektivitet och ökad användning av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En förutsättning för detta är bland annat en förändrad stads- och infrastrukturplanering. Tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla.

Godstransporterna behöver bli effektivare och hållbarare. Trenden med ett ökat långväga resande med flyg för semester och tjänsteresor behöver brytas med klimatsmarta lösningar. Den starka fordonsindustrin i Västra Götaland samt den fordonsrelaterade forskningen ger unika förutsättningar för att regionen ska kunna ligga i frontlinjen för omställningen av transportsektorn. Att minska trafikens klimatbelastning bidrar även positivt till flera andra miljömål liksom till folkhälsomålen. Genom att främja möjligheter att gå och cykla samt öka möjligheten att åka kollektivt kan även tillgängligheten förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis för ungdomar och äldre. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Fyra satsningar ryms inom fokusområdet

  • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
  • Accelererad omställning till fossilfria fordon
  • Effektiva godstransporter
  • Klimatsmarta möten och semestrar

 

Faktablad

Faktablad om miljöstyrande mötes- och resepolicy (2021)

Faktablad om biodrivmedel november (2020)

Faktablad transporter och tillståndsprövning november (2020)

 

Vi har tagit fram fyra mallar för tjänsteutlåtanden, strategidokument, beslutsunderlag eller liknande för kommuner som arbetar med Kommunernas klimatlöften (i Word).

Tjänsteutlåtande laddplan (2022)

Tjänsteutlåtande klimatväxling (2022)

Tjänsteutlåtande parkeringspolicy (2022)

Tjänsteutlåtande resepolicy (2022)

 

Tre faktablad från IVL med rekommendationer till arbetsgivare

Distansarbete och resfria möten

Bilanvändning och parkering

Tidsanvändning och resebyråtjänster

 

Klimatsmart semester

En av aktiviteterna inom satsningen Klimatsmarta möten och semestrar har varit att medverka till framtagande av klimatsmartsemester.se

Exempel på tidigare nyheter och aktiviteter

Så tar du fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy

Nytt kartverktyg för laddbara fordon och förnybara drivmedel

22 april: Workshop i upphandling av fossilfria transporter

Seminarium om laddinfrastruktur & förnybara drivmedel 31/1

Frukostseminarium den 25 november om hållbar mobilitet

Seminarium om upphandling av transporter

Debatt: ”Gör det enklare för företag att ställa om till fossilfritt” 

Seminarium med Fossilfritt Sverige om transportutmaningen

Uppföljningsworkshop om tjänsteresor och mötespolicy 

Uppföljningsworkshop om laddning av elfordon

Ny semesterkalkylator visar vägen till klimatsmart turism

Aktörsforum: Rese- och mötespolicy, distansarbete och hållbara tjänsteresor

Aktörsforum: elfordon och laddning

 

Coachtimme

Undertecknare av Klimat 2030? Då kan du få en timmes coachning med nån av våra samordnare. Läs mer här.

 

Kontaktperson: samordnare för arbetet inom fokusområdet

 Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
anders.roth@ivl.se, 010-788 69 16
(Foto: Jonas Tobin)

 

Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
mats-ola.larsson@ivl.se, 0736-20 04 27