Klimatsmart och hälsosam mat

mat-highres.jpg

Utöver att minska fossila utsläpp behöver vi minska matkonsumtionens påverkan på klimatet. Den mest verkningsfulla åtgärden då är att minska köttkonsumtionen. 75 procent av utsläppen av växthusgaser från maten som konsumeras i Sverige kommer från kött- och mejeriprodukter. Forskningen visar att det inte räcker med tekniska förbättringar. Vi behöver också minska vår konsumtion av kött till motsvarande nivå som 1990. Minskning av köttkonsumtionen skulle även innebära hälsofördelar, i enlighet med de nordiska livsmedelsrekommendationerna. Det finns ett ökat intresse för matfrågor i stort, bland annat vegetarisk kosthållning.

Utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, samt bidra till arbetstillfällen på landsbygden. Västsvensk animalieproduktion i form av exempelvis betesdjur ger många mervärden, t.ex. låg användning av antibiotika. Det finns även stora möjligheter inom området hållbart vattenbruk och hållbara marina livsmedel. Att minska det omfattande matsvinnet är en annan viktig del i arbetet för klimatsmart mat. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Tre satsningar ryms inom detta fokusområde

  • Minskat matsvinn
  • Främja hållbart lantbruk
  • Mer vegetariskt på tallriken

Webbutbildning och material för matbutiker

Matbutiker är en viktig aktörsgrupp som kan få oss alla att minska klimatavtrycket från maten vi äter. Butikerna kan hjälpa sina kunder till mer klimatsmarta matval och även inspirera till hur de kan agera smart i hemmet för att minska onödigt matsvinn. Klimat 2030 har initierat ett projekt som riktar sig direkt till matbutiker, där vi tagit fram ett paket med resurser. En del är en webbutbildning om klimatsmart mat som är framtagen i nära samarbete med ett antal livsmedelsbutiker i runt om i regionen.

Du hittar hela utbildningen här: http://www.klimat2030.se/klimatsmartmat/

Kommunikationsmaterial och förändrade arbetssätt är andra verktyg vi arbetar med. Läs mer och ladda ner material här: http://klimat2030.se/material-matbutiker/

 

Verktygslåda för klimatsmarta offentliga måltider

Varje dag serveras ca 3 miljoner offentliga måltider inom skola, vård och omsorg. Hur kan de bli mer klimatsmarta?

Här samlar vi kunskap, tips och kommunikationsmaterial för dig som jobbar med offentliga måltider!

 

Här hittar du verktygslådan!

 

Tips för att äta mer klimatsmart

Klimatsmarta råvaror härifrån. Inspiration och tips för dig som vill äta smartare – både för miljön och hälsan

Klimatsmarta mattips

 

Exempel på tidigare nyheter och aktiviteter

Gröna möten: träffar om omställningen av lantbruket

Ny broschyr om klimatsmarta råvaror härifrån

Behovet av mer klimatsmart mat

Ny studie: Vad vi äter avgörande för matens klimatpåverkan

Inspirationsdag på Garveriet i Floda: Tillsammans räddar vi maten

Innovationslabb: Så minskar vi matsvinnet

Sökes: Matbutiker som vill minska sin klimatpåverkan 

Ny rapport: möjligt med hållbar matproduktion till alla år 2050

Lunchföreläsning med kocken Paul Svensson

100-tal deltog på frukostseminarium om matens klimatpåverkan: se webbsändningen

Folder: ”Klimatsmarta mattips”

Artikel om några av de aktiviteter som genomförts inom ramen för satsningen ”Främja hållbart jordbruk” under hösten 2018

Aktörsforum samlade 40-tal kring klimatsmart och hälsosam mat

 

 

Kontaktpersoner: samordnare för arbetet inom fokusområdet

Satsning ”Minskat matsvinn”:
Jennifer Davis, RISE Research Institutes of Sweden
jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86

 

 

 

Satsning ”Mer vegetariskt på tallriken”:
Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
britta.floren@ri.se, 010-516 66 66

 

 

 

Satsning ”Främja hållbart lantbruk”:
Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen
berit.m.mattsson@vgregion.se, 0703-86 43 00