Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

bostader-highres.jpg

Det behöver byggas närmare 10 000 nya bostäder varje år i Västra Götaland den kommande tioårsperioden, vilket innebär att bostadsbyggandet måste öka med cirka 60 procent. Samtidigt står många av de så kallade ”miljonprogramsområdena” inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är viktigt att det finns lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och byggprocess samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan vi i Västra Götaland fortsätta vara föregångare för klimatsmarta lösningar. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Två satsningar ryms inom detta fokusområde

  • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
  • Effektiv och klimatsmart renovering

 

Exempel på tidigare nyheter och aktiviteter

Eftermiddag om att renovera hållbart och effektivt

Var finns lösningarna för ökat återbruk i byggsektorn?

En ekonomiskt driven klimatomställning: affärsmodeller & finansiering inom byggbranschen

Klimatkväll & vårmingel

Innovationslabb: Smarta framtida boenden

Bygga klimatsmart – hur svårt kan det vara?

Seminarium om byggnaders klimatpåverkan

Fullsatt seminarium gav hopp om fossilfria byggnader

Panelsamtal på Trä- och teknikmässan

 

Kontaktperson: samordnare för arbetet inom fokusområdet

Peter Selberg, Johanneberg Science Park
peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

Pressmeddelande från Johanneberg Science Park om att de samordnar fokusområdet