Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

bostader-highres.jpg

Det behöver byggas närmare 10 000 nya bostäder varje år i Västra Götaland den kommande tioårsperioden, vilket innebär att bostadsbyggandet måste öka med cirka 60 procent. Samtidigt står många av de så kallade ”miljonprogramsområdena” inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är viktigt att det finns lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och byggprocess samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan vi i Västra Götaland fortsätta vara föregångare för klimatsmarta lösningar. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Två satsningar ryms inom detta fokusområde

  • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
  • Effektiv och klimatsmart renovering

 

Utmaningar till byggsektorn

Vill du vara en del i klimatomställningen av byggsektorn och söker svar på hur det ska gå till? Vi bjuder nu in till att anta våra utmaningar! Vi har tagit fram avgränsade Byggutmaningar med metoder som fler i byggbranschen behöver lära sig för att byggsektorn ska bli fossiloberoende. Helt enkelt hjälper vi dig med konkreta verktyg och lösningar inom ett specifikt tema som du kan använda dig av i din vardag för att arbeta mer klimatsmart. Vi har hittills genomfört byggutmaningar med tema återbruk, klimatbudget och optimering.

Byggutmaningarna drivs av Klimat 2030 i samarbete med Johanneberg Science Park och Byggföretagen Väst.

Läs mer om Byggutmaningarna

 

 

Exempel på tidigare nyheter och aktiviteter

Ny podd riktar sig till fastighetsbranschen

Ny omgång av Byggutmaningen optimering

Nästa byggutmaning: gör en klimatbudget!

Nu lanserar vi utmaningar till byggsektorn

Omställning till biobaserad plast i byggsektorn

16 september: Klimatsmart byggande – nu gör vi det!

Samordnare på GP debatt: Nu är rätt läge att satsa på klimatsmart byggande

Förskolan Hoppet: Goda exempel på biobaserat, återvunnet och återbrukat

Vårgårda Bostäder vann miljömålspriset 2020

Krissäkra klimatarbetet i byggsektorn

 

Coachtimme

Undertecknare av Klimat 2030? Då kan du få en timmes coachning med nån av våra samordnare. Läs mer här.

 

Kontaktperson: samordnare för arbetet inom fokusområdet

Peter Selberg, Johanneberg Science Park
peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

 

 

 

Alexandra Hegmann, Johanneberg Science Park (föräldraledig)
alexandra.hegmann@johannebergsciencepark.com, 0739-93 95 97