Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

bostader-highres.jpg

Det behöver byggas närmare 10 000 nya bostäder varje år i Västra Götaland den kommande tioårsperioden, vilket innebär att bostadsbyggandet måste öka med cirka 60 procent. Samtidigt står många av de så kallade ”miljonprogramsområdena” inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är viktigt att det finns lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och byggprocess samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan vi i Västra Götaland fortsätta vara föregångare för klimatsmarta lösningar. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö. Läs mer i Klimat 2030 – Strategiska vägval.

 

Två satsningar ryms inom detta fokusområde

  • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
  • Effektiv och klimatsmart renovering

 

Utmaningar till byggsektorn

Vill du vara en del i klimatomställningen av byggsektorn och söker svar på hur det ska gå till? Vi bjuder nu in till att anta våra utmaningar! Vår första utmaning våren 2021 handlade om återbruk inom byggsektorn och den andra som vi lanserade under för hösten 2021 handlade om klimatbudet. När du antagit utmaningen får du hjälp och stöttning av oss att genomföra den och du kommer också få träffa andra aktörer som gör en liknande resa och kunna utbyta erfarenheter med dom. Byggutmaningarna drivs av Klimat 2030 i samarbete med Johanneberg Science Park och Byggföretagen Väst.

Läs mer om Byggutmaningarna

Byggutmaning Optimering (pågår höst 2022)

Resultaten från Byggutmaning Återbruk

Resultaten från byggutmaning Klimatbudget

 

Exempel på tidigare nyheter och aktiviteter

Nästa byggutmaning: gör en klimatbudget!

Nu lanserar vi utmaningar till byggsektorn

Omställning till biobaserad plast i byggsektorn

16 september: Klimatsmart byggande – nu gör vi det!

Samordnare på GP debatt: Nu är rätt läge att satsa på klimatsmart byggande

2 juni: Förskolan Hoppet: Goda exempel på biobaserat, återvunnet och återbrukat

Vårgårda Bostäder vann miljömålspriset 2020

13 maj: Krissäkra klimatarbetet i byggsektorn

Eftermiddag om att renovera hållbart och effektivt

Var finns lösningarna för ökat återbruk i byggsektorn?

En ekonomiskt driven klimatomställning: affärsmodeller & finansiering inom byggbranschen

Klimatkväll & vårmingel

Innovationslabb: Smarta framtida boenden

Bygga klimatsmart – hur svårt kan det vara?

Seminarium om byggnaders klimatpåverkan

Fullsatt seminarium gav hopp om fossilfria byggnader

Panelsamtal på Trä- och teknikmässan

 

Coachtimme

Undertecknare av Klimat 2030? Då kan du få en timmes coachning med nån av våra samordnare. Läs mer här.

 

Kontaktperson: samordnare för arbetet inom fokusområdet

Peter Selberg, Johanneberg Science Park
peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625