Ny rapport: Möt framtidens hållbara konsumenter

Frågor kring en hållbar livsstil och hållbar konsumtion kommer få allt större betydelse i framtiden. Vad kommer människor att värdera och prioritera och hur kommer de att konsumera? Vi står inför en transformation där det finns många möjligheterna inom områden som cirkulär ekonomi och delningsekonomi, och där nytänkande företag på olika sätt kan möta framtidens konsumenter på ett sätt som jorden tål.

För att kunna bidra till framtidens omställning och nya innovationer har Kairos Future på uppdrag av Västra Götalandsregionen, Klimat 2030 och Science Park Borås gjort en framtidsstudie om vilka hållbarhetstrender som finns runt hörnet. Framtidsrapporten pekar ut sex tydliga konsumentgrupper som driver utvecklingen mot hållbar konsumtion:

  • Giftfria och hälsomedvetna
  • Livsförenklare
  • Trendiga kreatörer
  • Teknikoptimister
  • Medvetna familjen
  • Unga aktivister

Studien bygger på expertintervjuer med forskare och praktiker, trend- och kon­sumentanalyser från bland annat sociala medier och workshops med deltagare från olika sektorer i Västra Götaland.

 

Kairos Futures rapport ”Möt framtidens hållbara konsumenter”

Läs mer på Science Park Borås webbplats

Science Park Borås har gjort en film om framtidens hållbara konsumenter