Frihamnsdagarna 1 september: Lokal elproduktion avgörande för jobben

Klimat 2030 bjuder in till ett samtal om industrins omställning, och hinder för den, under Frihamnsdagarna i Göteborg i början av september.

Elbehovet förväntas dubbleras till 2030 och idag importeras två tredjedelar av elen till länet. Industrins omfattande omställning kommer kräva kraftigt ökad lokal elproduktion. Det som står på spel är både befintliga jobb och stora nyetableringar. Elen är helt central för att det fossila ska kunna fasas ut.

Välkomna till ett seminarium där representanter från industrin, akademin och riksdagen samtalar om beslut som riksdag och regering måste fatta för att omställningen ska ske.

Medverkande

  • Helena Gellerman, riksdagsledamot för Liberalerna
  • Mattias Jonsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
  • Johan Hultberg, riksdagsledamot för Moderaterna
  • Emma Nohrén, riksdagsledamot för Miljöpartiet
  • Karin Svensson, chief Sustainability Officer, Volvo Group
  • Peter Abrahamsson, chef hållbar utveckling, Preem
  • Frances Sprei, docent, Chalmers
  • Nardono Nimpuno, enhetschef klimat- och miljömålsenheten, Länsstyrelsen
När? Scen Frigga (Kajskjul) på Frihamnsdagarna i Göteborg
Var? Fredag den 1 september kl. 13:00–13:40