Frihamnsdagarna: Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara klimatomställningen?

Klimat 2030 fanns på plats på årets Frihamnsdagar med seminariet  ”Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara klimatomställningen?” fredag den 26 augusti kl. 15.00-15.40 på scen Ingrid. Frihamnsdagarna vill vara Göteborgs motsvarighet till Almedalen och Järvaveckan. 

Se seminariet i efterhand här: 

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Problemen som uppkommer till följd av klimatförändringarna är globala, men lösningarna måste ske lokalt. Den västsvenska industrin har allt att vinna på att gå före i klimatomställningen. Västsverige har goda förutsättningar och kan påverka långt utanför regionens gränser, samtidigt blir företagen långsiktigt konkurrenskraftiga och attraktiva för kunder och för unga som vill jobba med hållbarhet. Vad är det då som krävs för att de västsvenska industriernas omställning till hållbar produktion ska bli möjlig?

På scen bjöd vi upp Frances Sprei från Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning för att beskriva Västra Götalands klimatavtryck, och hur stora insatser som behövs för att klara uppsatta klimatmål och vår del av Parisavtalet. Vi har också med Anna Berggren, vice president sustainability på Perstorp Group och ledamot i det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland, som ger sin bild av vad de idag anser är möjligt, och vad som krävs för att de ska kunna ta ytterligare steg och ligga före i klimatomställningen.

Vad krävs av politiken? Jennie Nilsson (S) och David Josefsson (M) är västsvenska riksdagsledamöter som är inbjudna att ge svar på vilka verktyg och politiska lösningar de är beredda att ge för att skynda på västsvenska industriers omställning.

Som moderator för detta seminarium har vi Gustaf Zettergren, miljöchef i Västra Götalandsregionen.

Seminariet på Frihamnsdagarna