Frukostseminarium den 25 november om hållbar mobilitet

 

Välkomna till ett frukostseminarium där boken ”Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet” presenteras.

När: Måndag den 25 november kl. 7.30-9.00.
Frukost serveras från 7.30 och själva presentationen startar 8.00.

Var: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg.

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet. Det är uppmaningen som Gröna Bilister ger oss i en nyutkommen bok med samma titel, skriven av Fredrik Holm. Den bärande idén är att trafikplanering alltid ska utgå från fotgängarnas behov, följt av kollektivtrafik och cykling. Först därefter beaktas biltrafikens behov. I den omvända pyramiden prioriteras färdsätt som skapar minst trängsel, buller och luftföroreningar och som bäst stimulerar trygghet och trivsel. Det handlar inte om att förbjuda biltrafik i tätorter, bara att göra prioriteringen tydlig och konsekvent. Det är en nyckel för att skapa framtidens hållbara mobilitet.

För att ro detta i land behöver fyrstegsprincipen få genomslag i den fysiska miljön. Idag stannar den mest vid en planeringsidé som de flesta gillar men få efterlever. Varför det är så har Fredrik Holm undersökt inom ramen för projektet Gröna Kommuner på väg, finansierat av Trafikverket. En fråga som är mycket aktuell i regionen med anledning av den kommande revideringen av den regionala infrastrukturplanen.

Medverkande

Förutom författaren Fredrik Holm från Gröna Bilister deltar en panel bestående av:

  • Maria Zachariadis, strategisk planering, Trafikverket Region Väst
  • Ulrika Frick, ledamot i regionstyrelsen (MP) samt ordförande i kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
  • Sara Persson, Hållbart resande Väst, Västra Götalandsregionen

Frukostseminariet modereras av Anders Roth från IVL Svenska Miljöinstitutet som också är samordnare för hållbara transporter inom Klimat 2030.

Seminariet anordnas inom ramen för Klimat 2030.

Här kan du anmäla dig

Välkommen!