GöteborgsOperan efterlyser samarbeten kring ”grön opera”

GöteborgsOperan ska sätta upp Wagners epos Ringen och vill åstadkomma en så hållbar uppsättning som möjligt. Och de vill helst göra detta i samarbete med andra aktörer.

”Till dig som arbetar inom lärosäten, näringsliv, turistorganisationer, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, civilsamhället … Vi söker samarbeten! Att bestiga operavärldens Mount Everest är roligare i gott sällskap. Speciellt om målet är att nå toppen på ett så hållbart och klimatsmart sätt som möjligt. Vi hoppas på många kreativa och utvecklande samarbeten och utbyten.”

Så skriver GöteborgsOperan om uppsättningen av Ringen. De fortsätter: ”Vi har länge prioriterat miljöfrågor och anses vara en föregångare i branschen. Med Ringen gör vi hållbarhet till en aktiv del också i de konstnärliga valen och tar därmed ytterligare ett steg framåt. Det konstnärliga teamet utlovar en uppsättning av högsta möjliga kvalitet, med en iscensättning som ligger nära dramats miljöbudskap.”

Berättelsen spänner över tre generationer och fyra operor – Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök – med en sammanlagd speltid på över 15 timmar. Under 2018–2021 kommer GöteborgsOperan att sätta upp en del ur Ringen per år, med den avslutande operan som en aktiv del i firandet av Göteborg 400 år.

”Att sätta upp Ringen är en stor, konstnärlig utmaning som passar ett hus som GöteborgsOperan. Det är helt rätt att dessutom använda detta storverk till att undersöka hur långt vi kan komma i att minska vår påverkan på miljön, en av vår tids viktigaste frågor.”

— Stephen Langridge, regissör och konstnärlig ledare Opera/drama

Läs mer på GöteborgsOperans webbplats