Gröna möten: träffar om omställningen av lantbruket

Gröna Möten 29 oktober i Herrljunga: Är klimatneutralt lantbruk möjligt?

Vi vill knyta an till den dialog som finns inom de gröna näringarna och de ambitiösa mål som är uppsatta nationellt och hos de stora livsmedelsföretagen i Sverige. Vad kan den enskilde lantbruksföretagaren påverka i vardagen och styra mot netto noll i klimatpåverkan? Hur kan man som enskild företagare göra beräkningar på den egna verksamhetens påverkan på miljö och klimat? Vi bjuder in aktiva inom de gröna näringarna med intresse för frågor som rör klimatneutralt lantbruk. Seminariet är kostnadsfritt. Detta är ett samarrangemang mellan Energigården och Gröna Möten och görs inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030.

Läs hela programmet och anmäl dig senast 22 oktober via evenemanget här.

 

Gröna Möten 8 oktober i Grästorp: Torka spannmål klimatsmart

Klimatklivet är tillbaka och ger möjlighet till stöd för smarta, innovativa lösningar som minskar utsläpp av växthusgaser. Har du tänkt investera i nyare, effektivare värmepanna för torkning av spannmål? Möt Akron, Tornum och Vänertekno som berättar om hur du kan kombinera effektivitet med miljönytta. Länsstyrelsen finns på plats för att berätta om Klimatklivet och vilka möjligheter du har att söka stöd.

Seminariet görs i samarbete med Länsstyrelsen, Energigården och Gröna Möten. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Läs hela programmet och anmäl dig här.

Båda dessa evenemang är en del av Klimat 2030:s satsning ”Främja hållbart lantbruk”.