Herrljunga kommuns mest lysande klimatåtgärd: Solenergi som folkrörelse

”Som många lyckade satsningar så bygger framgången i detta fall på eldsjälar och engagemang.” När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Herrljunga kommun mer om sina satsningar på solel. 

Herrljunga kommuns mest lysande klimatåtgärd
Herrljunga har vid utgången av 2019 mest installerad solel per invånare bland regionens kommuner och ligger på fjärde plats i landet som helhet. När det gäller antalet invånare per anläggning, dvs hur vanligt det är att man har solceller, ligger Herrljunga i topp. Denna utveckling, närmast att likna vid en folkrörelse, har stimulerats genom insatser av det kommunala energibolaget Herrljunga Elektriska AB. Bolaget har, i linje med sina ägardirektiv, främjat kunskap och intresse för solel hos gymnasieelever, privatpersoner och företag sedan 2012. Pedagogiska demonstrationsanläggningar har byggts, aktiviteter som ”öppet hus” och föreläsningar har genomförts, färdiga solcellspaket har tagits fram och installerats. Inte minst har det lokala elnätets kapacitet att ta emot solel noggrant analyserats i samverkan med universitet och högskola. Denna samverkan har hittills bidragit till två doktorsavhandlingar och flera examensarbeten till gagn för kunskapen om utbyggnad av solel i Sverige och resten av världen.”

Herrljunga har mest installerad solel per invånare bland regionens kommuner! Hur kommer det sig att just ni ligger i topp?

Som många lyckade satsningar så bygger framgången i detta fall på eldsjälar och engagemang. Det kommunala energibolaget Herrljunga Elektriska har med stor framgång promotat och marknadsfört solel till allmänheten och kommunens invånare som en del av sitt arbete. Personligt engagemang och stor kunnighet smittar av sig!

 

Hur tror du detta kan inspirera andra kommuner? Har du några tips att ge kommuner som vill göra liknande satsningar?
Inspiratörer finns det gott om men ett råd som vi skulle vilja skicka med på vägen är att äldreboenden, storkök och andra funktioner som bedriver verksamhet under årets alla tolv månader är mer intressanta att satsa på än exempelvis skolbyggnader som är stängda under sommaren.

Hur kommer ni att jobba vidare med detta, vad är nästa steg?
Här finns ett politiskt beslut som ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att alltid överväga möjligheten att installera solenergianläggningar där förutsättningarna medger en hållbar och ekonomisk fördel över tid, det gör arbetet till en integrerad del av vår verksamhet. Herrljunga Elektriska fortsätter också att arbeta med att dela med sig av sin kunskap om solel till allmänheten för att uppmuntra fler att våga ta klivet att installera paneler.

Kan du säga något generellt om hur det går med genomförandet av er kommuns klimatlöften?
Engagemanget har varit stort och arbete pågår med de flesta löften utom ett, där vi kört fast för tillfället. Men det känns också som ett bevis för att vi faktiskt inte bara höll oss inom vår bekvämlighetszon när vi antog löftena, utan vågade utmana oss lite. Förhoppningsvis hinner även det sista löftet börja röra på sig innan året är slut. Sedan är vissa löften svåra att genomföra fullt ut just nu, delvis till följd av pandemin, men det gäller att ha is i magen och fortsätta med det som är genomförbart. Vissa saker har också varit lättare än vi hade väntat oss!

 

Maja Sallander är samhällsutvecklare på Herrljunga kommun och har besvarat frågorna tillsammans med sina kollegor Anders Manikoff, VD på Herrljunga Elektriska, Ulf Wedin, projektledare på tekniska enheten och Roger Karlin, driftsledare fastighet.

Bilderna föreställer solpaneler på ett äldreboende och en skola i Herrljunga.

 

Här listas fler kommuners mest lysande klimatåtgärd

Läs mer om Kommunernas klimatlöften