Hur kan köpcentrum bidra till det fossiloberoende samhället?

Idag samlas aktörer för ett första samtal om att skapa ett regionalt köpcentrumnätverk i Västra Götaland. Träffen är ett initiativ utifrån fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” inom kraftsamlingen Klimat 2030, som samordnas av Science Park Borås.

– Digitalisering och hållbarhet är två frågeställningar som påverkar konsumtionen och därmed köpcentrumutvecklingen. Ett nytt nätverk med köpcentrum skulle tillsammans kunna arbeta för att bidra till ett fossiloberoende region 2030. Science Park Borås är en neutral arena som på ett bra sätt kan hjälpa till att utmana i dessa viktiga framtidsfrågor, säger Magnus Kroon, samordnare inom Klimat 2030.

 

Magnus Kroon, Science Park Borås,
magnus@houseofkroon.se, 070-841 68 00