Hur kan vi skapa förutsättningar för unga att leva hållbart?

– ”Går ju inte att hitta! Lägg ut klimatsmarta tjänster på Google maps”

– ”Jag åker gärna kollektivt. Men vill bo nära naturen”

– ”Saker som används en till två gånger per månad kan vi dela med grannarna.”

Unga i Västra Götaland agerar gärna klimatsmart under förutsättning att det är enkelt, bekvämt och roligt att göra det, men det tycker de inte att det är idag. De vill gärna göra saker tillsammans och få inspiration till hur de kan leva hållbart. Många bor gärna nära naturen så bilen är ofta självklar på mindre orter. Många gillar också att ”hacka systemet” med secondhand, för att få mycket värde för lite pengar. Det visar de förstudier som genomförts som resultat av en utlysning från Västra Götalandsregionen.

Utlysningen har varit en del av satsningen ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030 och har syftat till att sätta fokus på unga i åldern 18-35 år – en period i livet då boende och konsumtionsmönster ofta förändras.

Inom Klimat 2030 pekar ett av fyra arbetssätt pekar på vikten av ”levande lokalsamhällen där samarbete för att underlätta en klimatsmart livsstil är i fokus”. Förstudierna består av behovsanalyser med unga vuxna utifrån två teman – förändrad konsumtion av sällanköpsvaror och attraktiva platser för en klimatsmart livsstil. Projekten i det första temat har utforskat möjligheterna till en cirkulär saluhall på Frölunda torg, en cirkulär stadskärna i Trollhättan och VR som ”empatimaskin”. Inom det andra temat har koncept för attraktiva platser i Alingsås, Dalsland, Mariestad och på Campus Skövde utvecklats.

– Vi ville ha en utlysning för att få igång fler innovationer kopplat till hur unga människor vill leva ett hållbart liv, säger Birgitta Nilsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen. Vi vill både skapa förutsättningar för unga människor att minska sin miljöpåverkan från konsumtion men också undersöka hur vi kan inspirera unga att gå från klimatångest och passivitet till att vilja agera – både genom att själv leva hållbart och hitta andra sätt att kanalisera sin klimatoro.

Fyra av dessa förstudier har utvecklats till tre nya projekt där utforskandet av frågeställningarna fortsätter. Politikerna i Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingsnämnd kommer ta beslut om finansiering till dessa projekt i början av 2024.

 

Läs mer

Utlysning: Design för en hållbar livsstil – innovationer där ungas framtid är i fokus – Klimat 2030

Designmetodiken Design för en hållbar livsstil

Förstudier inom temat Förändrad konsumtion av sällanköpsvaror

Förstudier inom temat Attraktiva platser för en klimatsmart livsstil

 

Kontakt

Intresserad av att samarbeten med fokus på design för en hållbar livsstil och unga vuxna? Kontakta våra samordnare!

Malin Andrén, Science Park Borås, malin.andrén@hb.se, 0790-66 29 00.

 

 

 

Anna Lindgren, Science Park Borås, anna.lindgren@hb.se, 0790-99 26 19.