Hur mycket minskar klimatutsläppen?

Nu har senaste siffrorna kommit som visar att de klimatpåverkande utsläppen minskade med 6 procent i Västra Götaland under 2019, jämfört med föregående år. Det är framför allt industrins utsläpp som minskat, och driftstopp i enskilda anläggningar märks av i utsläppsstatistiken. Industrin står för 43 procent av utsläppen i Västra Götaland, jämfört med 29 procent i hela landet.

Hela Sveriges utsläpp minskade med 2,4 procent 2019 och 6,8 procent 2020. Transportsektorn minskar sina utsläpp något varje år. På grund av framför allt pandemin minskade flygandet med 70 procent under 2020.

Konsumtionsutsläppen i Sverige har minskat med 23 procent från 2010 till 2018. Minskningen beror på hur vi konsumerar (att tex. konsumera kultur har lägre klimatpåverkan än att köpa bensin) och hur det vi konsumerar produceras. Det mesta av det vi importerar kommer från Europa och där de fossila utsläppen minskat under dessa år. Minskningen av europeisk kolkraft ger tydliga avtryck i statistiken.

Mellan 1990 och 2019 minskade klimatutsläppen  i Västra Götaland med 17,5 procent. Motsvarande siffra för Sverige var 29 procent och 24 procent i hela EU.

 

Länk till Svenska emissionsdatabasen