Industri, forskare och politiker pratade elproduktion på Frihamnsdagarna

Under seminariet ”Lokal elproduktion avgörande för jobben” på Frihamnsdagarna i fredags lyftes frågan om hur vi kan öka den lokala elproduktionen i Västra Götaland. Deltog gjorde fyra riksdagsledamöter, två företagsrepresentanter och en forskare.

Frances Sprei, docent på Chalmers och ordförande i Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning, inledde och visade på hur klimatmålen inte kan nås om inte industrin ställer om. Utsläppen har minskat med i snitt 3 procent per år sedan 1990 i Västra Götaland, men behöver minska med 12 procent för att nå det regionala målet till 2030. De största utsläppen står industrin för. Frances sa också att vi nu måste belysa klimatkonsekvenserna i alla viktiga beslut och våga experimentera i breda samarbeten och göra radikala förändringar.

Därefter belyste representanter för Volvo och Preem omställningsbehovet. Båda berättade att de står inför stora beslut nu och i det korta tidsperspektivet behöver de mer förnybar el för att kunna klara omställningen till fossilfritt.

Karin Svensson, chief Sustainability Officer på Volvo Group:  ”Över 95 procent av våra utsläpp kommer från när våra produkter används. Det bästa sättet att minskade utsläppen är genom elektrifiering av våra fordon.” Hon sa också det som behövs nu är att klimatpremien för elektriska lastbilar kvarstår, mer el, utbyggnad av elnäten och att vi säkerställer att det är väsentligt billigare att köra en kilometer på el jämfört med 1 kilometer på diesel.

   

Peter Abrahamsson, chef hållbar utveckling på Preem, sa att Preem är länets största utsläppare, samtidigt som utsläppen från deras anläggningar i Lysekil och Göteborg bara står för några procent av utsläppen i hela värdekedjan. ”Vi har omfattande planer framåt när det gäller att ställa om till fossilfri produktion och vårt mål är att de totala utsläppen från hela värdekedjan ska minskas med 30 procent till 2030”. Det vi behöver nu är framför allt fossilfri el, vi behöver elektrifiera allt som går att elektrifiera. Biobaserade flytande bränslen kommer dock ha en roll, sjöfart och flyg kommer behöva biobränslen långt in i framtiden.

Fyra riksdagspartier fanns representerade på scen, och de var alla överens om värdet av snabbare tillståndsprocesser för att få mer elproduktion på plats. Fokus för diskussionen låg på havsbaserad vindkraft, men även sol, kärnkraft och landbaserad vindkraft diskuterades.

Helena Gellerman, riksdagsledamot för Liberalerna, sa bland annat att vi är bra på samverkan i Västsverige, att vi behöver få på plats Svenska kraftnäts planering för mer elnät för Sverige och framför allt för Västsverige.

Johan Hultberg, riksdagsledamot för Moderaterna, fortsatte med att trycka på att förutom mer el och snabbare tillståndsprocesser behövs systemperspektivet, så att produktion, överföring, laddning samordnas.

Emma Nohrén, riksdagsledamot för Miljöpartiet, sa att redan förra mandatperioden när hon var regionpolitiker blev det tydligt att elektrifieringen i Västsverige går i rasande fart. Nu måste vi våga ha tuffa mål och vi behöver också forskning för nya innovationer inom tex. lokal el och smarta elnät.

Mattias Jonsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, lyfte att industrin nu går före politiken och att vi i Västra Götaland inte kan lita på att få elen från andra delar av landet. Nu är det främst havsbaserad vindkraft som behövs.

Frances Sprei påminde i sitt slutord om att det finns många utredningar gjorda, som klimaträttsutredningen, miljörättsutredningen och incitamentsutredningen, så mycket kunskap finns redan och där finns många konkreta förslag att utgå ifrån.

Och Karin Svensson från Volvo avslutade med att säga att ”vi kan fixa den här omställningen, vi vet vad vi ska göra, men det är mer komplext än nåt vi gjort tidigare. Här i regionen är vi duktiga på att samarbeta, och det behöver vi göra nu”.

Moderator var Nardono Nimpuno, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Läs mer och se inspelningen från seminariet på Frihamnsdagarnas webbplats