Rådet för industriomställning Västra Götaland

Rådet för industriomställningRådet för industriomställning Västra Götaland samlar ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna samt agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet består av nyckelaktörer som kan bidra till att Västra Götaland tar viktiga steg mot fossilfrihet, däribland flera stora industriföretag i Västra Götaland som står inför en stor klimatutmaning. Rådet leds av Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens högsta ledning och bygger på insikten om att vi har en gemensam uppgift att lösa i klimatutmaningen och att olika aktörer är ömsesidigt beroende av varandra för att lyckas.

Rådet för industriomställning Västra Götaland utgörs av följande personer

– Anna Berggren, vice president sustainability, Perstorp Group
– Elvir Dzanic, VD, Göteborgs Hamn AB
– Anders Fröberg, VD, Borealis
– Tomas Kåberger, professor, Chalmers
– Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
– Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
– Tobias Nylander, bygg- och utvecklingschef, Rabbalshede kraft
– Karin Sandell, chef HSSE, St1 Refinery AB
– Sten Tolgfors, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland
– Anna Sundell, group sustainability manager, Stena Metall AB
– Karin Svensson, chief sustainability officer, Volvo Group
– Johan Trouvé, VD, Västsvenska handelskammaren

Regionstyrelsens ordförande och landshövding leder arbetet i rådet

”För att klara de regionala klimatmålen måste vi arbeta tillsammans med industrin för att möjliggöra en omställning. Rådet för industriomställning Västra Götaland utgår från insikten att olika aktörer är ömsesidigt beroende av varandra för att vi ska lyckas minska klimatutsläppen. Nu är vårt fokus på frågor som elektrifiering, cirkulära affärsmodeller samt att ersätta fossila råvaror där många aktörer behöver bidra.”
– Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen.

”Den gröna omställningen utvecklas starkt i Västra Götalands län.  För att stödja det gröna skiftet krävs ökad tillgång till el, ökad regional produktion av el och utbyggd elnätskapacitet, liksom rättssäkra och effektiva tillståndsprocesser. Det krävs nära samverkan mellan länets aktörer, som Länsstyrelsen, regionen, näringslivets organisationer och enskilda företag.”
– Sten Tolgfors, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakt

Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se, 0702-63 84 22

Lise Nordin, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
lise.nordin@vgregion.se, 0739-67 29 90

 

Rådet för industriomställning Västra Götaland ersätter tidigare Klimatråd Västra Götaland. Rådet är en del av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.