Rådet för industriomställning Västra Götaland

Rådet för industriomställning Västra Götaland samlar ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna samt agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet består av nyckelaktörer som kan bidra till att Västra Götaland tar viktiga steg mot fossilfrihet, däribland flera stora industriföretag i Västra Götaland som står inför en stor klimatutmaning. Rådet leds av regionens och länsstyrelsens högsta ledning och bygger på insikten att vi har en gemensam uppgift att lösa i klimatutmaningen och att olika aktörer är ömsesidigt beroende av varandra för att lyckas.

Rådet för industriomställning Västra Götaland utgörs av följande personer

– Anna Berggren, vice president sustainability, Perstorp Group
– Elvir Dzanic, VD, Göteborgs Hamn AB
– Anders Fröberg, VD, Borealis
– Tomas Kåberger, professor, Chalmers
– Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
– Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
– Tobias Nylander, bygg- och utvecklingschef, Rabbalshede kraft
– Karin Sandell, chef HSSE, St1 Refinery AB
– Lisbeth Schultze, vik landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland
– Anna Sundell, group sustainability manager, Stena Metall AB
– Karin Svensson, chief sustainability officer, Volvo Group
– Johan Trouvé, VD, Västsvenska handelskammaren

 

Regionstyrelsens ordförande och vikarierande landshövding leder arbetet i rådet

”Den tunga industrin står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland, i jämförelse med andra delar av landet. Vi behöver alla kraftsamla för att minska utsläppen i snabbare takt. Därför vill vi nu samla företrädare för industrin och tillsammans ta reda på vad som påskyndar och försvårar klimatomställningen så att vi kan agera tillsammans.”
– Lisbeth Schultze, vik landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland

”Rådet för industriomställning Västra Götaland utgår från insikten att olika aktörer är ömsesidigt beroende av varandra för att vi ska lyckas minska klimatutsläppen. Det är många aktörer som måste bidra och för att snabbt göra det möjligt med till exempel elektrifiering, cirkulära affärsmodeller eller att ersätta fossila råvaror.”
– Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se, 070-263 84 22

Tula Ekengren, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
tula.ekengren@vgregion.se, 070-082 26 15

 

Rådet för industriomställning Västra Götaland ersätter tidigare Klimatråd Västra Götaland. Rådet är en del av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.