Klimat 2030 samverkar för att nå klimatmål hos detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 10 februari samlades Västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Det var det andra mötet i det nya nätverket som startats på initiativ av Klimat 2030 och som samordnas av Science Park Borås.

Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt aktivt verka för att nå företagens klimatmål med minskade växthusgasutsläpp. Nätverkets aktörer har som mål att minska sina växthusgasutsläpp som ligger i linje med vad som krävs för att begränsa uppvärmningen till högst 1,5 grader år 2030.

Nätverket är tänkt att fungera som stöttning och aktivt verka för att företagen ska nå de tuffa klimatmålen. Deltagarna i nätverket är även medlemmar i initiativet STICA, Sweden Textile Inititiative for Climate Action.

– Trots en del permitteringar i branschen är jag tacksam över att man prioriterar nätverket och det som vi hoppas kunna åstadkomma. Företagen arbetar för att parera effekten av pandemin och handeln är inne i en turbulent tid samtidigt som man försöker blicka framåt och inte tappa fart. Jag är imponerad av företagens ambitiösa klimatmål och hoppas inom nätverket tillsammans hitta nya innovativa vägar för en klimatomställning, säger Petra Pettersson, projektledare på Science Park Borås och samordnare för nätverket som en del av Klimat 2030.