Klimat 2030 vill öppna för innovativa vägar framåt inom Köpcentrumnätverket

Förra veckan samlades åter aktörer för ett möte med Köpcentrumnätverket i Västra Götaland, denna gången helt digitalt med anledning av den rådande pandemin.

Under våren och sommaren har Coronaviruset präglat stora som små företag, där vissa har påverkats positivt med rejäla uppgångar samtidigt som andra har berörts negativt. Detta har medfört en fortsatt osäkerhet nu i höst, vilket gör det extra viktigt för nätverket att uppdatera varandra om nuläget.

– Handeln och köpcentrum är inne i en turbulent tid. Såväl fastighetsägare och hyresgäster parerar effekten av pandemin. Det märks tydligt att förutsättningarna inte är lika stabila som förut. Samtidigt försöker man blicka framåt. Vi hoppas att nätverket kan hjälpa att lyfta idéer för nya smarta och innovativa vägar fram. Vi vill stötta men samtidigt utmana köpcentrum att arbeta för en fossiloberoende region, säger Magnus Kroon projektledare på Science Park Borås och samordnare för Köpcentrumnätverket, som en del av Klimat 2030.

Kontakt

Magnus Kroon, Science Park Borås, magnus@houseofkroon.se, 0708-41 68 00

Läs mer om Klimat 2030s arbete inom fokusområdet Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster