Klimatarbetet i delregionerna förstärks

Från vänster: Sarah Johnstone, Tobias Källqvist, Sandra Johansson och Lennart Holmberg.

De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland har fått utökade medel från Västra Götalandsregionen samt kommunerna för att ytterligare kunna stötta insatser i delregionerna kring strategiskt klimatarbete. Tobias Källqvist är ny som miljö- och klimatstrateg på Fyrbodals kommunalförbund sedan 1 oktober och den 1 november började Lennart Holmberg som miljösamordnare på Skaraborgs kommunalförbund. På Göteborgsregionen får Sarah Johnstone ytterligare tid att jobba med klimatfrågan och detsamma gäller Sandra Johansson på Boråsregionen. Detta innebär att det nu finns en utsedd kontaktperson för Klimat 2030-arbetet i respektive delregion.

– ”Vi är glada att kommunalförbunden nu har fått ännu bättre möjlighet att tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen med flera stödja insatser i kommunerna och hos andra aktörer som bidrar till att klimatmålen 2030 nås, och gör att Västra Götaland blir ett föredöme i den omställning som nu börjat ta fart ordentligt. Med placeringen på kommunalförbunden hoppas vi att fler delregionala behov kan fångas upp och att fler satsningar som stärker delregionernas utveckling kan bli verklighet”, säger Tobias Källqvist på Fyrbodals kommunalförbund.