Webinarier våren 2021 Kommunernas klimatlöften

Här är program med tider för de webinarier som erbjuds genom Klimat 2030 och dess samordnare under våren 2021. Dessa riktar sig bara till kommuner i Västra Götaland.

Vi uppmuntrar alla kommuner som antagit löften att delta och ber varje kommun säkerställa att relevanta tjänstepersoner medverkar. Att genomföra  de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera  förvaltningar/sektorer och kräver ofta deltagande från flera personer.

Anmälningslänkar för dessa webinarier kommer att publiceras under respektive webinarium efter hand. Finns ingen anmälningslänk än så återkom hit lite senare.


Program

Klimatlöfte 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy &
Klimatlöfte 2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Workshop: 8 mars kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är miljöbilar
Workshop: 3 maj kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

 

Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Workshop: 21 april kl.10-12
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

 

Klimatlöfte 5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Workshop: 10 maj kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

 

Klimatlöfte 6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Workshop: 12 maj kl.10-12
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

 

Klimatlöfte 7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
Workshop: 25 mars kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Samma workshop erbjuds vid två tillfällen: 27 april kl.13-15 och 6 maj kl. 13-15.
Kontakt: Lars Josefsson, Johanneberg Science Park, lars.josefsson@johannebergsciencepark.com, 0708-33 05 82

 

Klimatlöfte 9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
Workshop: 30 mars kl.9-12
Kontakt: Maria Eléhn, Energikontor Väst, maria.elehn@innovatum.se, 0720-17 38 27

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler
Workshop: 10 mars kl.10-12
Kontakt: Petra Pettersson, Science Park Borås, petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98

Läs mer i denna inbjudan

Anmäl dig här

 

Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Workshop: 14 april kl.13-15
Kontakt: Petra Pettersson, Science Park Borås, petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98

Anmäl dig här (program ännu inte publicerat, men det går att anmäla sig)

 

Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Workshop: 19 april kl.13-15
Kontakt: Jennifer Davis, RISE, jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86

Anmäl dig här (program ännu inte publicerat, men det går att anmäla sig)

 

Klimatlöfte 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
Workshop: 16 mars kl.13-15
Kontakt: Britta Florén, RISE, britta.floren@ri.se, 010-516 66 66

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Workshop: 12 april kl.13-15
Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park, peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

 

Klimatlöfte 15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Workshop: 17 maj kl.13-15
Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park, peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

 

Klimatlöfte 16. Vi producerar egen solel
Workshop: 15 april kl.13-15
Kontakt: Anna Derneryd, Energikontor Väst, anna.derneryd@innovatum.se, 0707-21 42 27

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Workshop: 18 mars kl.13-15
Kontakt: Maria Eléhn, Energikontor Väst, maria.elehn@innovatum.se, 0720-17 38 27

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Workshop: 1 mars kl.13-15 (steg 1) och 23 mars kl.13-15 (steg 2)
Kontakt: Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, lise.nordin@vgregion.se, 0739-672990

Läs mer och anmäl dig till steg 1 (1 mars) här

Läs mer och anmäl dig till steg 2 (23 mars) här

 

Klimatlöfte 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
Workshop: 28 april kl.13-15
Kontakt: Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se, 010-224 46 83

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
Workshop: 18 maj kl.14-16
Kontakt: Amanda Martling, Västra Götalandsregionen, amanda.martling@vgregion.se, 0703-55 62 64

 

Inbjudan till Kommunernas klimatlöften webinarier 2021 som PDF

Läs mer om Kommunernas klimatlöften