Webbinarier Kommunernas klimatlöften våren 2021

Här är program med tider för de webbinarier som erbjuds genom Klimat 2030 och dess samordnare. Dessa riktar sig bara till kommuner i Västra Götaland.

Vi uppmuntrar alla kommuner som antagit löften att delta och ber varje kommun säkerställa att relevanta tjänstepersoner medverkar. Att genomföra  de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera  förvaltningar/sektorer och kräver ofta deltagande från flera personer.

 

Hösten 2021

 

Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Workshop: 26 augusti kl. 9.00-11.00
Kontakt: Petra Pettersson, Science Park Borås, petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98

Läs mer och anmäl dig här


Våren 2021

Klimatlöfte 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy &
Klimatlöfte 2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Workshop: 8 mars kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är miljöbilar
Workshop: 3 maj kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Workshop: 21 april kl.10-12
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Workshop: 10 maj kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Workshop: 12 maj kl.10-12
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
Workshop: 25 mars kl.13-15
Kontakt: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Stödet för detta klimatlöfte är uppdelat i två workshopar. Den första workshopen erbjuds vid två tillfällen och handlar om ökad förståelse av begrepp, hur man ska tänka när en produkt ska ersättas, var man kan vända sig för att få stöd osv. Den andra workshopen handlar om kravställning kring klimatsmart upphandling av plast.

Workshop 1 erbjuds vid två tillfällen: 27 april kl.13-15 och 6 maj kl. 13-15.
Läs mer och anmäl dig här

Workshop 2 är den 25 maj kl. 13-15.
Läs mer och anmäl dig här.

Kontakt: Linnea Johansson, Johanneberg Science Park, linnea.johansson@johannebergsciencepark.com, 070-824 01 18

 

Klimatlöfte 9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
Workshop: 30 mars kl.9-12
Kontakt: Maria Eléhn, Energikontor Väst, maria.elehn@innovatum.se, 0720-17 38 27

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler
Workshop: 10 mars kl.10-12
Kontakt: Petra Pettersson, Science Park Borås, petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98

Läs mer i denna inbjudan

Anmäl dig här

 

Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Workshop: 14 april kl.13-15
Kontakt: Petra Pettersson, Science Park Borås, petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98

Läs mer i denna inbjudan

Anmäl dig här

 

Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Workshop: 19 april kl.13-15
Kontakt: Jennifer Davis, RISE, jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
Workshop: 16 mars kl.13-15
Kontakt: Britta Florén, RISE, britta.floren@ri.se, 010-516 66 66

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Workshop: 12 april kl.13-15
Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park, peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Workshop: 17 maj kl.13-15
Kontakt: Peter Selberg, Johanneberg Science Park, peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 16. Vi producerar egen solel
Workshop: 15 april kl.13-15
Kontakt: Anna Derneryd, Energikontor Väst, anna.derneryd@innovatum.se, 0707-21 42 27

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Workshop: 18 mars kl.13-15
Kontakt: Maria Eléhn, Energikontor Väst, maria.elehn@innovatum.se, 0720-17 38 27

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Workshop: 1 mars kl.13-15 (steg 1) och 23 mars kl.13-15 (steg 2)
Kontakt: Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, lise.nordin@vgregion.se, 0739-672990

Läs mer och anmäl dig till steg 1 (1 mars) här

Läs mer och anmäl dig till steg 2 (23 mars) här

 

Klimatlöfte 19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
Workshop: 28 april kl.13-15
Kontakt: Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se, 010-224 46 83

Läs mer och anmäl dig här

 

Klimatlöfte 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
Workshop: 18 maj kl.14-16
Kontakt: Amanda Martling, Västra Götalandsregionen, amanda.martling@vgregion.se, 0703-55 62 64

Läs mer och anmäl dig här

 

Inbjudan till Kommunernas klimatlöften webinarier 2021 som PDF

Läs mer om Kommunernas klimatlöften