”Klimatlöftena har varit en viktig katalysator för att öka takten i klimatarbetet”

Foto: Kocken Paul Svensson föreläser under Vänersborgs kommuns hållbarhetsvecka, en del av klimatlöfte 20 om aktiviteter riktande till allmänheten. 

 

Under två år har Klimat 2030 arbetat intensivt med satsningen Kommunernas klimatlöften. Totalt antog kommunerna i Västra Götaland 426 klimatlöften att genomföra under 2022. Året innan genomfördes 178 löften och 112 påbörjades. Klimatlöftena antas av kommunstyrelsen och genomförs sedan under ett år. För att samla in kommunernas synpunkter på satsningen har Klimat 2030 gjort en utvärdering. 32 kommuner har svarat vilket motsvarar 65 procent av kommunerna.

”Satsningen har gett oss mycket mer fart och drivkraft i arbetet med klimatåtgärder. Löftena inspirerar i arbetet. Det sparar även tid att slippa sitta och utreda vilka åtgärder man ska göra utan i stället gå direkt på genomförandet.” skriver en kommun i utvärderingen.

Glädjande nog har alla kommuner som svarat sagt att de är intresserade av att vara med och fortsätta anta klimatlöften om satsningen fortsätter. Merparten av kommunerna vill helst se konkreta och välbeprövade åtgärder och klimatlöften som är fleråriga.

– Det är jätteroligt att kommunerna är så engagerade i Kommunernas klimatlöften. Syftet med satsningen är att kroka arm och tillsammans göra åtgärder som ger klimatnytta. I utvärderingen uppger kommunerna att klimatfrågan på ett naturligt sätt har kommit upp på agendan både för tjänstemän och politik samt att satsningen skapar en röd tråd från globala och nationella mål till lokal politik och de utförande verksamheterna, säger Maria Eléhn som arbetar med satsningen inom Klimat 2030.

På frågan om vilka områden kommunen ser att behovet av klimatsatsningar är störst så lyfts transporter och resor samt inköp och upphandling fram av flest kommuner. Även inom övriga områden som bland annat byggnation, fysisk planering och energi är behovet stort.

– Med kommunernas svar på utvärderingen i ryggen arbetar Klimat 2030 vidare för att vi tillsammans ska nå våra regionala klimatmål. Kommunernas klimatlöften är ingen tävling, det är en gemensam uppgift för att framtidssäkra Västra Götaland. En enskild satsning är dock inte svaret på allt avslutar Maria Eléhn och tipsar om att även företag, högskolor, föreningar och andra organisationer välkomna att gå med i Klimat 2030 genom att bli undertecknare.

 

Foto: Cirkulära möbler i Hjo kommun

Här kan du bli undertecknare av Klimat 2030

Läs mer om Kommunernas klimatlöften