Klimatlöftet företag: ”Ett smörgåsbord av klimatåtgärder”

Nu finns det möjlighet för företag i Västra Götaland att anta våra klimatlöften! Det finns 28 olika klimatlöften att välja mellan inom områdena transporter, mat, produkter/tjänster och fastigheter.

Västsvenska handelskammaren, Företagarna Västra  Götaland och Klimat 2030 – parterna bakom Klimatlöftet för företag – åker nu runt i regionen och kickar igång arbetet med klimatlöftena. Vi har haft uppstartsevenemang i Göteborg och Skövde och nästa och nästvecka vecka kommer nya möjligheter att delta i Borås och Trollhättan.

– Det vi nu presenterar är ett smörgåsbord av klimatåtgärder. Tanken är att underlätta för företag som vill ta nästa steg i deras klimatarbete så att de kan gå direkt på verkstad, säger Svante Sjöstedt, processledare för Klimat 2030 på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren och Mikael Erlandsson, regionchef Företagarna Västra Götaland på den första av fyra kick offer som hölls i Göteborg förra veckan.

 

Ett år med stöd i klimatomställningen

Företag kan nu anta klimatlöften fram till och med september. I oktober och ett år framöver kommer webbinarier och expertstöd att erbjudas kostnadsfritt till de företag som antagit löften. Klimatlöftet är utformat för att passa företag med mellan cirka 10 och 250 anställda, men även andra företag är välkomna.

– Under året kommer vi att lyfta inspirerande exempel från olika företag, både de som kommit längre på resan och de som just börjat. Förutom att hjälpa företagen att minska sin klimatpåverkan kan klimatlöftena också bidra till att företaget blir mer attraktivt för kunder, investerare och anställda, säger Camilla Kinnear, projektledare för Klimatlöftet för företag och ansvarig för klimat och hållbar utveckling på Västsvenska Handelskammaren.

Några av klimatlöftena handlar om att anta Fossilfritt Sveriges utmaningar och på lanseringseventet i Göteborg i förra veckan deltog Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Svante poängterade hur viktigt det är att företag går före, och uttryckte att det är mycket positivt med regionala initiativ som stöttar företag på att minska sin klimatpåverkan.

 

Tips från företag

Vid lanseringen i Göteborg var fyra företag inbjudna för att berätta om hur de jobbar med klimat och hållbarhet. Dessa företag representerades av Jenny Lagergren, sustainability manager på Estrella, Lisa Lundin, klimat- och hållbarhetchef, Hus Göteborg inom Skanska, Henrik Jönsson,  affärsområdeschef hållbarhet på Bengt Dahlgren och David Ekelund, vd, Icebug.

Panel bestående av Jenny Lagergren från Estrella, Lisa Lundin från Skanska, Henrik Jönsson från Bengt Dahlgren och David Ekelund från Icebug.

 

Panelen med företag fick bland annat frågan vad de tycker att andra företag ska tänka på när det jobbar med att minska sin klimatpåverkan, och vad som är viktigt för att kunna jobba uthålligt med frågan. Här kommer deras svar, som en liten tipslista att inspireras från:

 • Kartlägga och analysera företagets klimatpåverkan så att insatser sätts in där de har störst effekt.
 • Ha långsiktiga mål som går att mäta.
 • Bygga arbetet inifrån och ut – hur blir affärsidén hållbar? Inte ha en separat affärsplan och en annan hållbarhetsplan, utan väva samman dessa.
 • Inse att klimatarbetet kan innebära mer jobb och kosta pengar, men det också innebär en framtidssäkring av företaget.
 • Ha inställningen att detta är vägen framåt, även om den ibland är trög. Våga vänta in andra – tex kollegor och leverantörer.
 • Identifiera nyckelpersoner i företaget som vill jobba med klimatomställning.
 • Jobba med kulturen inom företaget. Om företaget är litet behöver kanske alla bli delaktiga i klimatarbetet.
 • Det underlättar att vara satsa på att vara pedagogisk och kunna visualisera arbetet.
 • Inte bara fokus på att minska företagets negativa avtryck utan också stödja dess positiva. Det kan handla om hur företaget i sig  bidrar men också om att stödja konsumenterna att kunna ha en hållbar livsstil.
 • Fokus på nyfikenhet och att lyssna in omvärlden. Detta kan vara en spännande läroresa.
 • Fira både små och stora steg på vägen!

 

Nästa och nästnästa vecka ges två ytterligare tillfällen att delta vid en delregional kick off för Klimatlöftet för företag. Läs mer och anmäl dig här:

 

Här kan du kolla in de 28 klimatlöftena för att ta diskussionen vidare i ditt företag om vilka ni ska anta

Läs mer på Klimatlöftet för företag

 

Kontakt

Camilla Kinnear
Projektledare för Klimatlöftet för företag och ansvarig för klimat och hållbar utveckling på Västsvenska Handelskammaren
camilla.kinnear@vastsvenskahandelskammaren.se, 0708-390998.