Klimatlöftet företag

Jobbar du på ett litet eller medelstort företag i Västra Götaland har ni nu möjligheten att få hjälp med att minska er klimatpåverkan.

Tillsammans med Västsvenska Handelskammaren och Företagarna Västra Götaland har vi utvecklat Klimatlöftet företag.

Utifrån liknande koncept som vår tidigare satsning Kommunernas klimatlöften bjuds små- och medelstora företag i Västra Götaland in att välja bland ett 30-tal klimatlöften. Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

Företagens ledningar tar beslut om vilka löften företaget antar och blir samtidigt undertecknare av Klimat 2030 och ställer sig bakom målet med en fossiloberoende region till 2030. Företagen arbetar med sina antagna klimatlöften under ett år med start hösten 2023. Inom varje löfte erbjuds företagen stödaktiviteter som webinarier, workshops och råd från experter.

 

Här ser du alla klimatlöften och kan anta löften!

Läs mer på Västsvenska Handelskammarens webbplats

 

Kontakt

Camilla Kinnear
Projektledare för Klimatlöftet för företag och ansvarig för klimat och hållbar utveckling på Västsvenska Handelskammaren
camilla.kinnear@vastsvenskahandelskammaren.se, 0708-390998.