Klimatråd med fokus på klimatsmart mat

Klimatråd Västra Götaland träffades idag för att bland annat diskutera hur nästa steg mot mer klimatsmart produktion och konsumtion av mat kan se ut.

Under dagens möte med tema mat berättade Jennifer Davis från RISE och Berit Mattsson från Västra Götalandsregionen om vad som är på gång inom fokusområdet ”Klimatsmart och hälsosam mat” inom Klimat 2030. Jennifer berättade att hon och de andra samordnarna inom fokusområdet har startat ett projekt med matbutiker för att ta fram en webbutbildning som livsmedelskedjorna centralt kommer sprida.

– Genom livsmedelsbutikerna säljs drygt 80 procent av den mat som äts i samhället, så det är en mycket viktig målgrupp för att vi ska kunna nå våra uppsatta mål, sa Jennifer Davis.

Alla i klimatrådet fick berätta kort om hur deras organisation jobbar med frågan om hållbar mat och minskat matsvinn. Här följer några exempel:

  • Johnny Magnusson, Västra Götalandsregionen:  ”Vi serverar oerhört många måltider per dag, och matsvinnet har minskat med 30 procent på våra sjukhus. Men vi måste arbeta ännu hårdare med att minska svinnet inte bara på sjukhusen utan inom alla Västra Götalandsregionens verksamheteter.”
  • Fredrik Hellman, Astra Zeneca:  ”Vår personalmatsal har alltid ett vegetariskt alternativ, en klimatkompenserad rätt och vi säljer salladsbuffén per vikt för att minska matsvinnet.”
  • Lars Mårtensson, Volvo:  ”Vi på Volvo jobbar med matfrågan internt. Våra personalmatsalar jobbar för att minska andelen matsvinn, tex genom att mäta och kommunicera hur mycket som slängs. Idag väljer allt fler anställda det vegetariska alternativet.”
  • Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund:  ”Vi har många projekt på gång kring den här frågan och det är stora mängder mat som serveras varje dag i våra kommuner. Ett gott exempel är en skola där de försöker ta tillvara alla rester, och som bara producerar 5 kg matsvinn/dag.”

Förmiddagen fortsatte med fokus på Preems planerade utvidgning av sin verksamhet i Lysekil.

–  ”Det största bidraget vi kan göra för minskade koldioxidutsläpp är att minska utsläppen i användarledet, vilket vi gör genom produktion av biodrivmedel. Vårt mål är att årligen producera 3 miljoner kubikmeter förnybart senast år 2030. Det långsiktiga målet är att växla ut den fossila råvaran mot förnybar”, kommenterade Malin Hallin, Preems chef för hållbar utveckling.

Professor Filip Jonsson från Chalmers var inbjuden för att berätta om åtgärder och kolsänkor som kan minska utsläppen från västsvensk industri, tex. CCS (Carbon Capture and Storage).

 

Om klimatrådet

Klimatrådet är en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Klimatrådet ska synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp frågor av betydelse på nationell och internationell nivå. Klimatrådet samlar ledare från bland annat näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer. Landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson leder arbetet.

Läs mer om Klimatråd Västra Götaland och vilka som är med i rådet här