Klimatrådet träffades idag: uppmanar till snabbare omställning

Nybildade Klimatråd Västra Götaland träffades idag i Göteborg för att formera sig och ta nästa steg i omställningsarbetet. Nu finns en inriktning för hur de tillsammans ska arbeta för ett klimatsmart Västra Götaland.

Klimatrådets roll är att utgöra en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Uppdraget innefattar också att synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp frågor av betydelse på nationell och internationell nivå.

Under mötet kom klimatrådet bland annat fram till att de gemensamt ska jobba för ett nationellt konsumtionsmål för klimatutsläppen och att tidigarelägga nationella järnvägssatsningar i Västra Götaland. I Västra Götaland finns redan ett unikt klimatmål om att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska, oavsett var i världen de sker. I den nationella infrastrukturplanen saknas satsningar på till exempel ny järnväg mellan Göteborg och Borås, som är ett av Sveriges tyngsta pendelstråk.

Klimatråd Västra Götaland samlar ledare från bland annat näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer. Landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson leder arbetet.

Klimatrådet gick också ut med en gemensam debattartikel i GT idag.

Läs mer om Klimatråd Västra Götaland och vilka som är med i rådet här.