Kommunerna bjuds in att anta nya klimatlöften inför 2024-2026

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter. Idag bjuds kommunerna i länet in för att anta nya klimatlöften med genomförande 2024–2026.

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. I dagarna bjuds kommunerna i länet in av landshövding Sten Tolgfors och regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson för att delta i satsningen och anta löften för denna mandatperiod.

Kommunerna kan anta åtgärder inom hållbara transporter, cirkulär ekonomi, klimatsmart mat samt byggnation och några mer övergripande löften som gröna obligationer, koldioxidbudget och energiplanering.

– ”Nytt för denna omgång är att vi har löften som handlar om att kommunen kan kroka arm med näringslivet i arbetet med klimatomställning. Vi tror det finns en stor potential i exempelvis industriell symbios och att kommunerna kan medverka i olika projekt med målet att minska utsläppen.” Säger Maria Eléhn, projektledare för Kommunernas klimatlöften.

Under kommande år arrangeras kunskapshöjande insatser kring alla löften, som ett stöd i kommunernas arbete. Samordnarna inom Klimat 2030:s fokusområden kan ge expertstöd och vi kommer även stötta kommuner genom att samlas kring åtgärderna och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Genom satsningen sprids goda exempel, både från vår region och från andra delar av Sverige, vilket kan spara tid och resurser för kommunerna och underlätta arbetet.

– ”Vi är så imponerade av kommunernas arbete hittills, alla 49 kommuner har varit med och nu hoppas vi kunna höja ambitionsnivån och tempot på klimatarbetet ytterligare. Något som behövs för att klara de regionala klimatmålen.” Säger Lise Nordin, regionutvecklare och klimatstrateg på Västra Götalandsregionen.

Läs mer om vilka de 30 klimatlöften för 2024-2026 är

Mer information om satsningen Kommunernas klimatlöften

Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare:
– Svante Sjöstedt, Länsstyrelsen, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
– Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, lise.nordin@vgregion.se