Kommunernas klimatlöften: 326 klimatsatsningar ska genomföras i Västra Götaland 2021

326 nya klimatlöften – så många åtaganden har Västra Götalands kommuner antagit inför 2021. På onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften lämnade kommunstyrelseordförandena över sina löften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Löftena har antagits av 48 kommuner i Västra Götaland och ska genomföras nästa år.

Kommunernas klimatlöften lanserades på ett digitalt evenemang den 16 december 2020 kl. 15.30 som direktsändes från en studio i Regionens hus i Göteborg. Under sändningen fick vi se en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs. Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun bjöds in för att se när landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tog emot kommunernas löften.

Monique Wannding, Länsstyrelsen var moderator på onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften. Här pratar hon med Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, som under året arbetat med Klimat 2030:s satsning

I genomsnitt sju klimatlöften per kommun

I genomsnitt har kommunerna åtagit sig sju klimatlöften och Lysekil, Munkedal och Skara är de kommuner som antar flest nya löften. Det är stor spridning på vilka klimatlöften som antagits, men de vanligaste löftena är att minska inköpen av fossila engångsprodukter, att ha en klimatstyrande resepolicy, att minska matsvinnet och att ordna arrangemang om klimat riktat till allmänheten.

Utöver de nya klimatlöftena har kommunerna också rapporterat vilket arbete de redan gör. Sammantaget svarar kommunerna att de redan genomfört över 220 av klimatlöftena.

6 700 bilresor runt jorden*

Om kommunerna genomför dessa 326 klimatlöften så kan de nästa år minska utsläppen av koldioxid med 42 400 ton. Det motsvarar  18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år*.

Videohälsningar från kända klimatprofiler

Under den livesända lanseringen fick kommunerna uppmuntrande hälsningar från Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet, Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige samt Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Johan Kuylenstierna betonade särskilt kommunernas viktiga roll i omställningen.

Jag vill passa på och tacka er för att ni tar det här initiativet, för att ni visar att ni tror på den här omställningen, för att ni visar att ni är beredda att ta det ansvar som det klimatpolitiska ramverket, och Parisavtalet efterfrågar. Och för att ni visar att det här är en positiv omställning som skapar bättre förutsättningar för utveckling, i era kommuner, regionen, Sverige, Europa och i världen. Berätta om det här arbetet!

Här ser du bilder på kommunstyrelsens ordförande eller annan representant från kommunerna:

Klimat 2030 är glada över den positiva respons som satsningen har fått och ser fram emot arbetet nästa år.

Se sändningen i efterhand

Läs mer om Kommunernas klimatlöften

Se vilka löften din kommun har antagit

 

*Beräkningarna är preliminära och kan komma att ändras. Dessa siffror har uppdaterats sedan livesändningen och pressmeddelandet i december 2020.