Konferens om framtidens konsumtion för hållbara livsstilar

Teknikoptimist, livsförenklare och plastbantare – vilka är de och vad motiverar dem? Upptäck samtida och framtida trender inom konsumtion under två inspirerande konferensdagar. Fokus ligger på vilka mönster som håller på att växa fram och hur företag, offentlig sektor och organisationer kan dra nytta av dem.

När: 23-24 oktober
Var: Borås Science Park

Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Konferensen vänder sig till deltagare från privat och offentlig sektor, akademi och ideella föreningar runt om i Sverige.

I år är Science Park Borås arrangör i nära samarbete med Borås Stad. Medarrangörer är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion och Naturvårdsverket.

Talare

Förutom ekonomiprofessor Micael Dahlen från Handelshögskolan i Stockholm kommer du att möta Katarina Graffman, filosofie doktor i kultur- antropologi med fokus på konsumtionskultur, och Cecilia Solér docent i marknadsföring och forskare i hållbar konsumtion vid Handelshögskolan i Göteborg. Vi gästas också av Dr. Lewis Akenji, vid Institute for Global Environmental Strategies i Japan, som arbetar med FN:s program för hållbar konsumtion och Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, och många fler.

Under torsdagen 24 oktober hålls fyra parallella workshops med tydliga kopplingar till Klimat 2030:s fokusområden och satsningar, fram för allt satsningen Design för en hållbar livsstil.

Läs mer och anmäl dig här