Kontakt

Kraftsamlingen drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gemensamt.

E-post: klimat2030@vgregion.se

 

Kontaktpersoner

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
010-224 46 83

Lise Nordin
Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
lise.nordin@vgregion.se
0739-672990

 

Kommunikatörer

Amanda Martling, Västra Götalandsregionen
amanda.martling@vgregion.se
0703-55 62 64

Karin Ladberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland
karin.ladberg@lansstyrelsen.se
010-224 45 64

 

Kontaktpersoner (samordnare) inom respektive fokusområde

 

Kontaktperson fokusområde Hållbara transporter

 • Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
  anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

 

Kontaktpersoner fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

 • Satsning  ”Minskat matsvinn”: Jennifer Davis, RISE Research Institutes of Sweden
  jennifer.davis@ri.se, 010-516 66 86
 • Satsning  ”Mer vegetariskt på tallriken”: Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
  britta.floren@ri.se, 010-516 66 66
 • Satsning ”Främja hållbart lantbruk”: Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen
  berit.m.mattsson@vgregion.se, 0703-86 43 00

 

Kontaktpersoner fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
  Lars Josefsson, Johanneberg Science Park, lars.josefsson@johannebergsciencepark.com, 0708-33 05 82
 • Satsning  ”Tjänster och cirkulära varor”:
  Magnus Kroon, Science Park Borås, magnus@houseofkroon.se, 0708-41 68 00
 • Satsning  ”Design för en hållbar livsstil”:
  Johanna Lindblad, Science Park Borås, johanna.lindblad@hb.se, 0701-00 05 05

 

Kontaktperson fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Peter Selberg, Johanneberg Science Park
  peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625