Kontakt

Kraftsamlingen drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gemensamt.

E-post: klimat2030@vgregion.se

 

Kontaktpersoner

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
010-224 46 83

Lise Nordin 
Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
lise.nordin@vgregion.se
0739-672990

Jesper Blomqvist
Vik. klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
jesper.blomqvist@vgregion.se
0735-03 11 62

 

Kommunikatörer

Amanda Martling, Västra Götalandsregionen
amanda.martling@vgregion.se
0703-55 62 64

Karin Ladberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland
karin.ladberg@lansstyrelsen.se
010-224 45 64

 

Kommunernas klimatlöften

Maria Eléhn
maria.elehn@innovatum.se
0720-17 38 27

 

Kontaktpersoner (samordnare) inom respektive fokusområde

 

Kontaktperson fokusområde Hållbara transporter

 • Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
  anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16
 • Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
  mats-ola.larsson@ivl.se, 0736-20 04 27

 

Kontaktpersoner fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

 • Satsning  ”Minskat matsvinn”: Maria Nehme O’Neill, RISE Research Institutes of Sweden
  maria.nehme.oneill@ri.se, 010-7223201
 • Satsning  ”Mer vegetariskt på tallriken”: Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
  britta.floren@ri.se, 010-516 66 66
 • Satsning ”Främja hållbart lantbruk”: Danira Behaderovic, RISE
  danira.behaderovic@ri.se, 010-516 66 88

 

Kontaktpersoner fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
  Linnea Johansson, Johanneberg Science Park, linnea.johansson@johannebergsciencepark.com, 070-824 01 18
 • Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
  Josefine Cataldo, Science Park Borås, josefine.cataldo@hb.se,  0790-66 29 00.
 • Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
  Anna Lindgren, Science Park Borås, anna.lindgren@hb.se, 0790-99 26 19.

 

Kontaktperson fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Peter Selberg, Johanneberg Science Park
  peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625