Kontakt

Kraftsamlingen drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gemensamt.

E-post: klimat2030@vgregion.se

 

Kontaktpersoner

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
010-224 46 83

Lise Nordin
Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
lise.nordin@vgregion.se
0739-672990

 

Kommunikatörer

Amanda Martling, Västra Götalandsregionen
amanda.martling@vgregion.se
0703-55 62 64

Karin Ladberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland
karin.ladberg@lansstyrelsen.se
010-224 45 64

 

Kommunernas klimatlöften

Maria Eléhn
maria.elehn@innovatum.se
0720-17 38 27

 

Kontaktpersoner (samordnare) inom respektive fokusområde

 

Kontaktperson fokusområde Hållbara transporter

 • Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
  anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16

 

Kontaktpersoner fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

 • Satsning  ”Minskat matsvinn”: Elin Backlund, RISE Research Institutes of Sweden
  elin.backlund@ri.se, 010-516 66 70
 • Satsning  ”Mer vegetariskt på tallriken”: Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
  britta.floren@ri.se, 010-516 66 66
 • Satsning ”Främja hållbart lantbruk”: Sandra Wilsson, LRF
  sandra.wilsson@lrf.se, 010-184 44 95

 

Kontaktpersoner fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
  Linnea Johansson, Johanneberg Science Park, linnea.johansson@johannebergsciencepark.com, 070-824 01 18
 • Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
  Petra Pettersson, Science Park Borås, petra.pettersson@hb.se, 0708-36 07 98

 

Kontaktperson fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokale

 • Peter Selberg, Johanneberg Science Park
  peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625