Kontakt

Kraftsamlingen drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen gemensamt.

E-post: klimat2030@vgregion.se

Kontaktpersoner

Lise Nordin 
Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
lise.nordin@vgregion.se
0739-672990

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
010-224 46 83

Fredrik Bergman
Klimatstrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
fredrik.p.bergman@lansstyrelsen.se
010-224 43 16

Jesper Blomqvist
Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
jesper.blomqvist@vgregion.se
0735-03 11 62

Karin Ladberg
Kommunikatör, Länsstyrelsen Västra Götaland
karin.ladberg@lansstyrelsen.se
010-224 45 64

Amanda Martling
Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
amanda.martling@vgregion.se
0703-55 62 64

Kommunernas klimatlöften

Maria Eléhn
maria.elehn@innovatum.se
0720-17 38 27

Klimatlöftet för företag

Camilla Kinnear
camilla.kinnear@vastsvenskahandelskammaren.se
0708-390998

 

Kontaktpersoner/samordnare inom respektive fokusområde

Kontaktperson fokusområde Hållbara transporter

 • Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet
  anders.roth@ivl.se, 0107-88 69 16
 • Tobias Gustavsson Binder,  IVL Svenska Miljöinstitutet
  tobias.gustavsson.binder@ivl.se, 010-788 67 50

Kontaktpersoner fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat

 • Satsning  ”Minskat matsvinn”: Maria Nehme O’Neill, RISE Research Institutes of Sweden
  maria.nehme.oneill@ri.se, 010-7223201
 • Satsning  ”Mer vegetariskt på tallriken”: Britta Florén, RISE Research Institutes of Sweden
  britta.floren@ri.se, 010-516 66 66
 • Satsning ”Främja hållbart lantbruk”: Danira Behaderovic, RISE
  danira.behaderovic@ri.se, 010-516 66 88

Kontaktpersoner fokusområde Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Satsning  ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel”:
  Hedvig Pollak, Lindholmen Science Park, hedvig.pollak@lindholmen.se, 0735-65 16 03
 • Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
  Malin Andrén, Science Park Borås, malin.andrén@hb.se, 0790-66 29 00.
 • Satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”:
  Anna Lindgren, Science Park Borås, anna.lindgren@hb.se, 0790-99 26 19.

Kontaktperson fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Peter Selberg, Johanneberg Science Park (föräldraledig)
  peter.selberg@johannebergsciencepark.com, 0730-572625
 • Alexandra Hegmann, Johanneberg Science Park
  alexandra.hegmann@johannebergsciencepark.com, 0739-93 95 97