Lantbrukare tar steg mot gårdsbaserad biogasproduktion

Biogasanläggning

I våras anordnade LRF, Biogas Väst och Klimat 2030 studiebesök på lantbruksbaserade biogasanläggningar, vilket ledde till lärdomar om hur lantbruk kan bli mer resurseffektiva och lönsamma genom att dra nytta av sitt avfall. Vi har pratat med några av lantbrukarna som deltog på studiebesöken, och frågat dem vad som hänt sedan dess.

Biogas är viktigt för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energiförsörjning, och flera potentialstudier visar att lantbruket och dess substrat står för den största potentialen att producera mer biogas i Sverige. Med biogas minskar behovet av fossil energi, men det innebär även att lantbruket blir mer självförsörjande och att kretslopp sluts på gården.

Två lantbrukare som deltog på studiebesöken har sökt ekonomiskt stöd från Klimatklivet för att starta biogasanläggningar på sina egna gårdar. Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som kommer utdela stöd för klimatinsatser till och med 2026. Detta gör det möjligt för lantbrukare att satsa på en mer klimatsmart verksamhet.

Ytterligare två lantbrukare berättade att de tillsammans med andra lantbrukare är i startgroparna med att starta en biogasanläggning i samverkan med varandra. Andra lantbrukare berättade att de fått rådgivning genom Jordbruksverket, och att de funderar på att fortsätta processen mot egen biogasproduktion. Intresset för fortsatta aktiviteter och stöd kopplat till lantbruksbaserad biogas är också stort hos de lantbrukare som deltog. Läs mer om studiebesöken.

LRF Västra och Klimat 2030 har släppt två avsnitt om biogas på podden På lantbrukets hållbarhetsfront. Där finns goda exempel på lantbrukare som satsat på biogasproduktion, både enskilt på gården och tillsammans med andra lantbrukare. Dessutom berättar experter om affärsmöjligheter, potential och nyttomaximering.

Klimat 2030 planerar för fortsatta aktiviteter för dem som är intresserade av lantbruksbaserad biogas. Välkommen att kontakta någon av oss samordnare vid frågor eller om du är intresserad av att delta vid kommande aktiviteter.

 

Kontakt

Danira Behaderovic, samordnare Klimat 2030 – främja hållbart lantbruk, danira.behaderovic@ri.se, 010-516 66 88

Annie Svensson, samordnare Klimat 2030 – främja hållbart lantbruk, annie.svensson@ri.se, 010-516 63 26