Minska matsvinnet

bild1-e1716376539420.jpg

Ett minskat matsvinn innebär vinster för både planeten och plånboken. Att mäta och reflektera är viktigt för att minska matsvinnet, men det behövs även kompetens om hur kockar kan arbeta förebyggande för att minska svinnet i restaurangkök.

Kontakta samordnare Maria Nehme O’Neill för mer information, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Användbara länkar

Faktablad för minskat matsvinn för företag

Vad ska vi välja: Livsmedelsverkets handbok för matsvinn

Livsmedelsverket om matsvinn med tips om hur man minskar matsvinn, information om datummärkningar och om förvaring.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en handbok för minskat matsvinn i privata restauranger.

Orkla FoodSolutions Sverige har gjort ett webbinarium om hur vi minskar matsvinnet i restaurangerna som de kallar  ”Don’t waste it”.

Livsmedelsverket har tagit fram en Handbok för minskat matsvinn – För verksamheter inom kök, restaurang och butik.

IVL: Handbok för minskat matsvinn – för restauranger i privat regi

Naturvårdsverket: Livsmedelsavfall i Sverige 2022

Nordiskt samarbete: Kasta mindre mat

 

Verktyg och tjänster

Generation WasteChefstein och FoodWaste är exempel på företag som erbjuder tjänster till restauranger som vill mäta och minska sitt matsvinn.

För det svinn som trots allt uppstår finns exempelvis appen To good to go där restauranger kan sälja sitt överskott och öka sin resurseffektivitet.

Kock som arbetar i restaurangkök    Kock gör en uppläggning

Tillbaka till Restaurangens klimatskafferi