Nationell satsning för mer hållbara modeval

Nu startar det nationella projektet F/ACT Movement där kommuner, konsumenter och näringslivet tillsammans ska bidra till en mer hållbar konsumtion av textil. Privatpersoner ska bli coachade för att lära sig mer om hållbara modealternativ samtidigt som de ska inspirera fler konsumenter till att prova på nya sätt för att uppdatera sin garderob. Kommuner kommer att arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode, och intresserade företag ska få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller.

I pilotprojektet F/ACT Movement 2019 fick tio privatpersoner, så kallade f/activister, prova på mer hållbar textilkonsumtion, så som att köpa second hand, remake, vårda och laga. Deras erfarenheter delades via sociala medier och växte snabbt till en rörelse.

Nu ska nya och fler privatpersoner rekryteras runt om i hela landet. Även de ska få coachning till att pröva förändrade konsumtionsmönster och samtidigt berätta om sin resa i sociala medier. Förhoppningen är att fler konsumenter får fördjupad kunskap och inspiration till att bidra till en mer hållbar konsumtion och att efterfrågan på ett mer hållbart utbud av tjänster och varor ökar. En viktig del i F/ACT Movement handlar om att förmedla kunskap och att öka medvetenheten kring den svenska textilkonsumtionens klimat-och miljöpåverkan. Därför kommer deltagande kommuner i projektet också att arrangera aktiviteter för allmänheten. Med utgångspunkt i forskning vill projektet skapa en positiv attityd kring mer hållbara alternativ.

 

Ett brett samarbete

18 kommuner runt om i landet är involverade i projektet som initierats av Göteborgsregionen och Science Park Borås. Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen finansierar olika delar av projektet.

– Textilkedjan rör alla parter i samhället. Genom F/ACT Movement har vi möjlighet att påverka från alla håll. Göteborgsregionen har nära kontakt med kommunerna i Västra Götaland och Science Park Borås är experter på textilfrågan i samverkan med modebranschen, säger Hanna Hellström, projektledare och ansvarig för lokala aktiviteter i F/ACT Movement.

-F/ACT Movement kommer att fokusera på hur framtidens modebransch kan möta konsumenternas behov av mer hållbara tjänster och produkter. Visionen är ökad sysselsättning och en utveckling av lokala företag och satsningar, säger Adrian Zethraeus, projektledare F/ACT Movement och ansvarig för näringslivsutveckling i projektet.

Västra Götalandsregionen, en av finansiärerna, arbetar aktivt med utveckling av nya tjänster och affärsmodeller med lokala företag.

– Genom att finansiera F/ACT Movement visar vi att mode är mycket bredare än att köpa nyproducerade kläder, vilket ger inspiration till nya affärsmöjligheter. Textil är ett viktigt branschområde i Västra Götaland och vi gör omfattande satsningar på omställningen till hållbar textil design, från konsumenter till kreatörer, handel och producenter, berättar Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen.

 

Konsumenter kan göra skillnad

Projektet kommer samarbeta med Textilsmart, en informationskampanj till konsumenter om mer hållbar textilkonsumtion som Naturvårdsverket genomför tillsammans med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket. Ett av huvudbudskapen i kampanjen är att konsumenter genom små medvetna val kan göra skillnad.

-Vi behöver återupptäcka, värdesätta och använda det som redan finns., säger Rebecca Uggla, textilexpert på Naturvårdsverket. Ett nationellt F/ACT Movement kompletterar vår informationssatsning och deltagarna får chansen att kreativt undersöka olika möjligheter till att njuta av mode och textil på ett mer medvetet sätt. Via Instagram kan alla ta del av spännande utmaningar, värdefulla insikter, reflektioner och konkreta lösningar.

 

Nya f/activister sökes

Den 18 maj öppnar ansökan för nya deltagare till projektet. På factmovement.se kommer man då kunna skicka in sin ansökan om att bli f/activist, med start i september 2020 och avslut i maj 2021. Utmaningen är att undvika nyköp av kläder under tidsperioden, samtidigt som man får möjlighet att ta del av ett smörgåsbord av hållbara alternativ. Ansökan är öppen 18 – 31 maj.

 

Läs mer

 

För ytterligare information kontakta

Adrian Zethraeus, projektledare F/ACT Movement, 070-828 04 08, adrian.zethraeus@hb.se

Hanna Hellström, projektledare F/ACT Movement, 070-736 82 49, hanna.hellstrom@goteborgsregionen.se

Birgitta Nilsson, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen, 070-338 50 75, birgitta.j.nilsson@vgregion.se

Rebecca Uggla, textilexpert Naturvårdsverket, 010-698 46 93, rebecca.uggla@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se