Naturvårdsverket: så ska konsumtionens klimatpåverkan mätas

Klimatråd Västra Götaland har uppvaktat nationella aktörer för att föra fram behovet av ett nationellt klimatmål kring svenskarnas konsumtion. Nu har Naturvårdsverket lämnat sin rapport till regeringen och föreslår nya indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan.

Naturvårdsverket har nu rapporterat regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Syftet med uppdraget är att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och att ta fram indikatorer för att följa dessa utsläpp inom områden där det finns potential att minska utsläppen.

– Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är cirka 100 miljoner ton per år eller 10 ton per person och år, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker. För att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål bör världens länder i genomsnitt släppa ut högst 1 ton per person och år 2050.

Naturvårdsverket har tagit fram indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan inom fem konsumtionsområden:

  • Personbilsresor
  • Flygresor
  • Livsmedel
  • Bostadsbyggande och boende
  • Textil

Läs mer

Klimatrådets debattinlägg i Aktuell hållbarhet i juli 2018

Seminarium i Almedalen 2018 med bland andra konsumentminister Per Bolund