”Nu är den kokta bönan stekt”


Eller hur är det nu vi brukar säga? Vi kan inte längre göra som vi alltid gjort, kanske kan vi inte heller säga som vi alltid sagt?

Vi lyfter nu fram ordspråk där ord med stor klimatpåverkan bytts ut mot ord med lägre klimatpåverkan. Detta är ett sätt att illustrera att omställningen till ett klimatsmart samhälle inte bara är teknisk och konkret. Den handlar också om våra beteenden och vanor och vår gemensamma kultur. Och även om omställningen inte handlar om ordspråk så kanske den även till viss det handlar om vårt språk? Det är i alla fall en samhällsomställning som sker på många plan samtidigt.

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål om en fossiloberoende region år 2030. Det är snart bara 11 år till 2030. För att vi ska klara det måste vi alla göra mer. Det finns mycket som vi kan göra som enskilda individer, på våra arbetsplatser och i de föreningar och organisationer vi är en del av.

Företag och organisationer i Västra Götaland kan tex. skriva på Klimat 2030 och visa att de är med och vill bidra till ett klimatsmart samhälle och en omställd region. Alla kommuner och högskolor i Västra Götaland har redan anslutit sig. Vill ditt företag eller den organisation du är en del av skriva på? Läs mer här.

Här finns filmer och banners med ordspråken att ladda ner.