Nu går vi in i genomförande av Kommuneras klimatlöften

42 400 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. Och är den utsläppsminskning som vi beräknar kommer bli resultatet om alla kommuners antagna klimatlöften genomförs.

Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder och nu under 2021 går vi in i genomförandefas. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i form av en digital workshop, ett webinarium, kopplat till varje klimatlöfte under våren 2021.

Vi uppmuntrar alla kommuner som antagit löften att delta och ber varje kommun säkerställa att relevanta tjänstepersoner medverkar. Att genomföra de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera förvaltningar/sektorer och kräver ofta engagemang och tid från flera personer.

Webinarierna riktar sig bara till kommuner i Västra Götaland. En PDF med inbjudan och tider för alla workshops har skickats ut till alla kommunerna.

Här hittar du anmälningslänkar till de olika webinarierna

Inbjudan med datum (pdf)