Nu lanserar vi utmaningar till byggsektorn

Du vill vara en del i klimatomställningen av byggsektorn och söker svar på hur det ska gå till. Vi kan hjälpa dig med konkreta verktyg och lösningar som du kan använda dig av i din vardag.

De första konkreta stegen som vi kan hjälpa dig att genomföra, för att lättare åstadkomma utsläppsminskningar, är på temat Återbruk. Vi utmanar er att komma igång med ökat återbruk i er vardagliga verksamhet genom att inventera, målsätta, och bygga in. Redo? Då kör vi!

Vi kommer ta oss an klimatomställningen i ett antal så kallade byggutmaningar. Byggutmaningarna rör olika teman och innebär att du engagerat gör ditt bästa för att lyckas med ett antal åtgärder i din verksamhet. På vägen får du hjälp och stöttning av oss att genomföra din byggutmaning. En del av byggutmaningen är också att träffa andra som genomför samma resa, och utbyta erfarenheter med varandra i våra återkommande AW-stämningar.

Vem riktar sig byggutmaningen till?

Byggutmaningarna passar bäst för de som äger, utvecklar, beställer eller bygger fastigheter av olika slag. I de grupperna finns fastighetsägare, beställande kommunala förvaltningar, bostadsutvecklare, entreprenörer, och säkert många fler. För den som på andra sätt har inflytande på den byggda miljön, exempelvis som konsult, är möjligheten snarare att lära sig nya metoder att inkludera i listan på tjänster som erbjuds, för att på så sätt göra återbruk till en del i ens kärnverksamhet.

 

Byggutmaningarna inom Återbruk

Vi hjälper er att planera och genomföra byggutmaningen som löper halvårsvis. Det första temat, Återbruk, har vi valt följande utmaningar, som går att anta enskilt eller allihop.

 

Varför återbruk?
Med återbruk avses den sorts återanvändning där tidigare använda produkter får en ny användning på en ny plats, kanske med viss uppfräschning eller rekonditionering. Poängen är att återbrukade, alltså befintliga produkter ersätter nyproducerade. Då undviks de mest miljöpåverkande stegen i byggprodukters tillkomst; råvaruuttag, energikrävande processer och långa transporter. Klimatnyttan är alltså väldigt stor, och återbruk är en avgörande del i att uppnå cirkulärt byggande i den byggda miljön.

Några exempel på återbruk:

  • I ett lokalanpassningsprojekt där innerväggar byggs om åstadkoms återbruk genom att dörr- eller fönsterpartier inventeras, sedan nedmonteras och får en annan plats i nya innerväggar.
  • En byggnad rivs och dess tegelfasad nedmonteras och tegelstenarna transporteras iväg för testning, rensning och mellanlagring till dess de kan användas i ett nytt projekt.
  • Ett projekt i nyproduktion står inför inköp och hittar återbrukade produkter i det egna beståndet att använda, eller köper återbrukade produkter på någon marknadsplats.

 

Läs mer och anta utmaningarna här