Ny energistatistik på lokal och regional nivå

För dig som jobbar med energifrågor så har Länsstyrelsen nyligen sammanställts statistik i form av så kallade energibalanser på regional och lokal nivå. Dessa visar hur mycket energi som används i alla regionens kommuner, samt fördelningen mellan olika energikällor. Här syns bland annat hur stor fossilanvändningen är och om elanvändningen har ökat eller minskat.

Det är tredje gången som detta görs, vilket gör det möjligt att följa trender för hur olika energislag används i exempelvis din kommun. Siffrorna har en fördröjning på två år. De nya siffrorna är från 2017 och det finns även tidigare siffror från 2013 och 2015. Statistik för 2019 kommer således finnas tillgängligt 2021.

Sankey Västra Götalands Län

 

Energibalansen för regionen, samt för alla 49 kommuner i Västra Götaland, presenteras även grafiskt i form av så kallade Sankey-diagram. Visualiseringen underlättar förtydligandet av vilka som använder energi, hur mycket de använder och vilken typ av energi de använder. Denna information ger en fingervisning om var Länsstyrelsen och kommunerna bör prioritera sina insatser för att nå regionala och lokala energi- och klimatmål.

Energistatistik har tagits fram för 18 av landets 21 län.

Sammanfattande rappport: energistatistik – För 18 län med tillhörande kommuner för år 2017

Rapport energistatistik Västra Götalands län

Statistik för kommunerna och länen redovisat länsvis

 

Nu finns det möjlighet för alla 49 kommuner i Västra Götaland att titta på bilder (s.k. Sankeydiagram) över energiflöden.

Läs mer här

 

Vill du veta mer?

Kontakta Johannes Elamzon, projektledare Länsstyrelsen i Västra Götaland, johannes.elamzon@lansstyrelsen.se