Ny film om Nudie Jeans som är en del av Klimatråd Västra Götaland

Nudie Jeans grundidé är att nytt inte alltid är bra. Genom att laga använda jeans förlänger de livslängden och genom att återanvända tyg till nya kläder återbrukar de material. Bomullen i deras kläder är ekologisk och produktionen är transparent. Men Nudie har även flera klimatutmaningar, framför allt i transportkedjan och i energianvändningen hos sina leverantörer. De har pågående diskussioner med sina leverantörer om förnyelsebara bränslen och energi.  Nudie har en viktig roll i Klimat 2030:s klimatråd och även om de jobbar globalt vill de vara med och påverka länets klimatarbete. Se mer om Nudie i vår film om dem.

 

Läs mer om Klimatråd Västra Götaland