Ny guide för att designa framtidens hållbara livsstil

Hur skapar vi förutsättningar för att människor ska kunna göra hållbara livsstilsval? ”Design för en hållbar livsstil” är en av tolv satsningar inom den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Nu kommer guiden som ska underlätta utvecklingsprocesser och är tänkt som ett stöd i samarbeten mellan exempelvis designers, arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

”För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle behöver människor ha tillgång till klimatsmarta lösningar – de behöver både kunna och vilja göra hållbara vardagsval. De bästa lösningarna uppstår när kompetenser inom teknik, marknad och design samarbetar. När lika mycket fokus ligger på upplevelsen som på de tekniska innovationerna. I guiden kan du läsa om hur du kan arbeta med design som metod för att tänka nytt och ta fram attraktiva lösningar.”

Designguiden har tagits fram av Klimat 2030 i samarbete med Borås Science Park och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

 

Modell från guiden

 

 

 

Guiden: Designguide till en hållbar livsstil – utveckla framtidens lösningar i sju steg

Ny samordnare

Nu finns också en ny samordnare på plats som ska utveckla arbetet inom satsningen Design för en hållbar livsstil inom Klimat 2030. Johanna Lindblad har tidigare arbetat med platsutveckling och verksamhetsutveckling inom hållbarhetsområdet. I olika sammanhang har hon använt design som strategiskt verktyg för att driva på en innovativ utveckling.

– Det är väldigt spännande att arbeta med denna komplexa samhällsutmaning. Jag vill att vi inom Klimat 2030 ska uppmuntra lösningar som både bidrar till social sammanhållning och resurseffektivitet, det tror jag skapar ett attraktivt och hållbart liv, säger Johanna Lindblad.

 

Kontaktuppgifter

Johanna Lindblad
Samordnare för Design för en hållbar livsstil inom Klimat 2030
0701-00 05 05
johanna.lindblad@hb.se