Ny guide visar hur du blir en ”cirkulent”

Framtidens hållbara konsument är en så kallad ”cirkulent” – en användare och inte en ägare. Genom att byta, dela, låna, hyra, laga och återanvända istället för att alltid köpa nytt kan vi optimera användandet av saker under deras livstid för att minska nyproduktion och den totala klimatpåverkan. Vi har tagit fram en guide för konsumenter med tips på företag och organisationer som erbjuder cirkulära tjänster av sällanköpsvaror som kläder, skor, heminredning och fritidsartiklar.

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Västra Götaland har ett av Sveriges tuffaste regionala klimatmål – att bli en fossiloberoende region till år 2030. I detta innefattas ett unikt konsumtionsmål om att utsläppen från vår konsumtion ska minska. Omställningen till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning, som även rymmer stora möjligheter. Vi är i behov av nya lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Tempot i omställningen behöver höjas och fler måste samverka i omställningen. Enligt Konsumtionsrapporten 2019 som togs fram av Göteborgs Universitet går det åt rätt håll. Trots att Sveriges konsumtion ökade med 25 procent mellan 2008 och 2015 visar rapporten att växthusgasutsläppen från konsumtionen minskade med 14 procent. Denna minskning är långt ifrån tillräcklig för att nå klimatmålen, men visar att en omställning är möjlig med förändrade konsumtionsbeteenden och ett ökat utbud av cirkulära varor och tjänster.

Guiden ”Bli en cirkulent” vill visa på möjligheter för att bli en mer hållbar och cirkulär konsument av sällanköpsvaror och framförallt varor med stor klimatpåverkan. Det är exempelvis kläder och skor men även heminredning och fritidsartiklar. Genom att synliggöra erbjudanden kring cirkulär konsumtion syftar guiden till att inspirera fler att konsumera mer hållbart. ”Bli en cirkulent” visar goda exempel inom den omvända konsumtionshierarkin där man använder man det man har så länge som möjligt och att köpa nytt är det sista man gör.

– Genom att visa på goda exempel från företag och organisationer som går före i omställningen med cirkulära tjänster och produkter hoppas vi att med denna guide kunna hjälpa människor till mer hållbar konsumtion, säger Petra Pettersson, samordnare på Science Park Borås för Klimat 2030s satsningar kring tjänster och cirkulära varor och design för en hållbar livsstil.

Guiden är framtagen av Klimat 2030 i samarbete med Science Park Borås.

Guiden ”Bli en cirkulent”

Läs mer om Klimat 2030s arbete kring fokusområdet förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster