Ny rapport om hur Sverige kan bli världsledande på växtbaserad mat

Nyligen släppte branschorganisationen Växtbaserat i Sverige rapporten Så blir Sverige världsledande på växtbaserade livsmedel. I denna pekar de på försäljningsökningen av växtbaserat som för branschorganisationens medlemmar legat på omkring 1530 procent de senaste fem åren. De presenterar också bedömningar från analyshus som beräknar att den globala marknaden för växtbaserat kommer att växa med mellan 1115 procent per år. Därmed ökar även intresset för investeringar menar Växtbaserat Sverige i rapporten. Idag är den svenska marknaden för växtbaserade livsmedel värd omkring två miljarder kronor.

En av branschorganisationens medlemmar är Klimat 2030-undertecknaren Food for Progress som själva säljer växtbaserade produkter och som ska bidra till att fler primärproducenter ska ställa om till en inhemsk produktion av vegetabiliska proteiner. I övrigt har företagen Paulig Foods, Veggi Sverige AB och nu senast Härryda Karlsson charkuterifabrik/Peas of Heaven undertecknat Klimat 2030. De har alla växtbaserade livsmedel till försäljning i dagligvaruhandeln.

Idag pågår dessutom flertalet olika projekt i Sverige med odling och förädling av gröna proteiner. Ett av dessa är Klimat 2030-undertecknaren Agrovästs projekt Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor. Under 20202022 undersöker och testar projektets deltagare de bästa sorterna samt teknikerna för odling, skörd, förädling och smak av åkerbönor. Bönorna skördas gröna och odlas i Västra Skaraborg samt Dalsland (du kan läsa mer här).

Växtbaserat Sveriges rapport Så blir Sverige världsledande på växtbaserade livsmedel.