Nya undertecknare inom klimatsmart och hälsosam mat

Klimat 2030 har nu 226 undertecknare som ställer sig bakom regionens klimatmål. Emelie Dybeck på RISE har gjort intervjuer med några av de senast tillkomna undertecknarna inom fokusområde klimatsmart och hälsosam mat – Gunnebo Slott och Trädgårdar, Fazer och Klädeshomen Seafood.

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Varför är klimatfrågan så viktig för er på Gunnebo Slott och Trädgårdar?
Klimatfrågan är viktig för oss eftersom vi, förutom att vara ett omtyckt historiskt besöksmål, är en relevant aktör i samtiden. Vi vill bidra till lösningar på nutida problem och ta vårt ansvar för kommande generationer. Hållbarhetsfrågan leder oss i det dagliga arbetet och har gjort så sedan start för ca. 25 år sedan.

Beskriv hur ni arbetar i praktiken med frågan och hur ni gör för att nå ut med ert budskap?
Vi använder Gunnebo som ett exempel i kontexten med klimatförändringarna, det vill säga Gunnebo är ett skyltfönster för hållbarhet i alla delar. Vi sprider kunskap i samhället genom att praktisera hantverket på Gunnebo och visa upp det för våra besökare. Vi arbetar i huvudsak med kunskap som grundar sig i ett historiskt hantverk. Denna kunskap ligger till grund för våra framtida arbetssätt och vägleder oss i de materiella och immateriella ställningstagandena. Årstidens råvaror avgör vad som hamnar på menyn och vad kan vi exempelvis tillaga av
rotsellerins alla delar. I alla verksamhetens delar strävar vi efter att ta tillvara på allt och skapa nya spännande smaker och produkter som genererar till minimalt matsvinn. Exempelvis mals överblivna kanelbullar till mjöl och blir nya knapriga kanelbullesnittar. Genom våra odlingar, där vi aktivt också jobbar med våra pollinatörer skapas fina grödor till köket. När dessa grödor sedan bereds och eventuellt lämnar svinn efter sig hamnar de i vår kompost som sedan blir till högkvalitativ näring för nästa års grödor. I slutändan blir denna näring till nya grödor som hamnar på gästens tallrik!

Vad har ni fått för respons från era besökare och måltidsgäster?
Våra gäster är övervägande intresserade och positiva. De kommer till oss för att de sympatiserar med vår strävan efter omställning. Vi bjuder gärna på trädgårdsmästarens eller kockens tips via kortfilmer på SoMe och får ofta höra av våra gäster att de tycker det vi gör smakar bra och undrar hur vi gjort och om de kan få receptet.

Berätta gärna om ett specifikt arbete som ni är extra stolta över!
Förra året, 2021, vann vi Hållbarhetsklivet! Priset är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring, det är vi stolta över.

Vad blir nästa steg för er i ert klimatarbete?
Att på ett pedagogiskt och intressant sätt låta gästen förstå och smaka vikten av att våra livsmedelsproducerande jordar inte skall tas för givna. Nästa steg i trädgård/park/landskap är att ännu tydligare kommunicera med våra besökare hur man kan arbeta klimatvänligt och hållbart.

Fazer

Varför är klimatfrågan så viktigt för er på Fazer?
Att minska våra utsläpp är en av de viktigaste delarna i vårt klimatarbete. Klimatet berör oss alla och vi som livsmedelsföretag har ett stort ansvar att bidra med de klimatförbättringar som vi kan påverka!

Beskriv hur ni arbetar i praktiken med frågan och hur ni gör för att nå ut med ert budskap?
Våra övergripande konkreta mål inom Fazer är att vi till år 2030 skall ha minskat våra CO2 utsläpp med 50%, att vi ska ha 50% mindre matsvinn, 100% ansvarsfulla inköp och ett mer växtbaserat sortiment. Vårt arbete börjar med primärproduktion och våra spannmålsbönder. Där utgår vi från vår så kallad Grain Vision, vår spannmålsvision, vilket i stora drag handlar om att vi ställer krav på ett hållbart jordbruk på våra leverantörer så att jordarna inte utarmas eller att vattendrag inte blir övergödda. Den spannmål vi förädlar i vår produktion ska vara så
hållbar som möjligt.

Berätta gärna om ett specifikt arbete som ni är extra stolta över!
En av de produkter som är extra stolta över, är vårt Havreris, där vi, förutom att det är uppskattat av konsumenterna blivit prisade vid två olika tillfällen, nu senast med utnämningen Årets Foodservicevara 2021. Vårt Svenskt Havreris har 1/5 klimatpåverkan jämfört med vitt ris från Thailand (Källa: RISE, 2021). Uppdragsrapport: (”Förenklat klimatavtryck av Fazers Havreris”)

Vad har ni fått för respons från era konsumenter?
Något som våra konsumenter ofta uppmärksammat och berömt oss för är att vi inte använder någon insatspåse i våra kapslar. Vi har ett stort fokus på att våra förpackningar ska ha låg klimatpåverkan. Vi ser även över alternativ till PE-beläggning, som vi har på vissa förpackningar så att de inte ”blöder” igenom.

Vad blir nästa steg för er i ert klimatarbete?
Vi har gjort en studie om hur vi ska lyckas med vårt mål, och har en tydlig väg framåt. Vi ser matsvinn som en problematik som vi jobbat med under många år, och kommer fortsätta jobba mycket med framåt. Inom de närmaste åren kommer vi fortsätta utveckla våra inköp av till exempel spannmål och kakao till att bli ännu mer hållbara. Vi har många tankar kring vårt klimatarbete och vi jobbar aktivt för att tydligt kommunicera våra framsteg, inom kort kommer man kunna läsa mer på våra hemsidor.

Klädesholmen Seafood

Varför är klimatfrågan så viktigt för er på Klädesholmen Seafood?
I havet finns vår råvaruresurs vilket innebär att vi måsta se till att hela vår verksamhet hjälper till att hålla vårt klimat och miljö högst upp på agendan. Vårt klimatarbete bidrar också till en attraktiv miljö och ett klimatsmart samhälle.

Beskriv hur ni arbetar i praktiken med frågan och hur ni gör för att nå ut med ert budskap?
Vi arbetar med klimatfrågan på flera olika plan och arbetssätt. Vi ser till att våra medarbetare är uppdaterade och inspirerade så att alla delar av vår process genomsyras av vikten rörande klimatfrågan. Företagsledningen är med i olika forum för att få ta del av de
senaste inom processer kring tillverkning. Ett exempel är att vårt fiskavfall används för att tillverka metangas som används i busstrafiken och därmed bidrar till lägre utsläpp. Vi använder våra olika kanaler inom företaget för att få ut vårt budskap, gärna de sociala
kanalerna som blivit allt bättre och bättre kanaler att använda för att göra vårt klimatarbete känt för fler.

Vad har ni fått för respons från era kunder angående ert arbete?
Vi får mycket positiva reaktioner och kommentarer på det arbete vi gör för miljön. För flera av våra kunder är klimatfrågan en självklarhet i helheten av affären. För konsumenten är det en viktig del i produkten och där de gärna väljer ett alternativ som ligger i framkant i
dessa frågor.

Berätta gärna om ett specifikt arbete som ni är extra stolta över!
Solpanelerna som är uppsatta på vårt tak är ett initiativ som vi är väldigt stolta över, där en tredjedel av vårt energibehov nu täcks av solen.
Vi är kanske ännu mer stolta över arbetet med att delar av vårt processvatten som förut bara varit en restprodukt nu är ett processhjälpmedel i kommunens reningsverk.

Vad blir nästa steg för er i ert klimatarbete?
Att börja använda mer av hela vår råvara till en förädlad slutprodukt.

 

Bilder

Foto 1: Köksträdgården, Gunnebo Slott och Trädgårdar
Foto 2: Lunch i Kaffehuset, Gunnebo Slott och Trädgårdar
Foto 3: Årets Foodservicevara 2021, Fazer
Foto 4: Havreris, Fazer
Foto 5: Matjessill, Klädesholmen Seafood
Foto 6: Solcellsanläggning, Klädesholmen Seafood

 

Reportaget som PDF