Nytt nätverk samlar västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 18 november samlades flera västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen digitalt för att diskutera klimatutmaningen. Träffen var ett initiativ inom Klimat 2030 och de satsningar inom fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” som samordnas av Science Park Borås.

Intresset var så pass stort att de medverkande aktörerna beslutade att upprätta ett helt nytt nätverk som aktivt ska verka för klimatomställningen. Flera av företagen som deltog har redan högt uppsatta mål för att minska sina växthusgasutsläpp och är också, sedan tidigare, medlemmar i initiativet STICA, Sweden Textile Inititiative for Climate Action.

Det finns dock fler stundande utmaningar för att nå målen, där det nya nätverket är tänkt att fungera som ett komplement i stöttning och hjälp med omställningen samt aktivt verka för att snabbare nå klimatmålen. Det kommer vara en lärandeprocess men med en förhoppning att dra lärdomarna vidare in i fler nätverk samt att vidga antalet aktörer i klimatomställningen.

Nätverket består av representanter från KappAhl, Lindex, Gina Tricot, Ellos Group, Nudie Jeans och MQ Marqet.

För mer information kontakta Klimat 2030s samordnare Petra Pettersson, Science Park Borås på petra.pettersson@hb.se eller 0708-36 07 98.