Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning

Det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för industriföretag i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Syftet är att samla ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna samt agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet har nu träffats och haft sitt första möte.

– Den tunga industrin står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland, i jämförelse med andra delar av landet. Vi behöver alla kraftsamla för att minska utsläppen i snabbare takt. Därför vill vi nu samla företrädare för industrin och tillsammans ta reda på vad som påskyndar och försvårar klimatomställningen så att vi kan agera tillsammans, säger Lisbeth Schultze, vikarierande landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Rådet består av företrädare för kemi- och drivmedelsföretag som Borealis, St1 Refinery och Perstorp och stora västsvenska företag som Volvo Group och Stena Metall, samt andra nyckelaktörer från näringslivet. Andra aktörer som Chalmers och Naturskyddsföreningen ingår också i rådet som består av 12 personer och sammankallas av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.

– Rådet för industriomställning Västra Götaland utgår från insikten att olika aktörer är ömsesidigt beroende av varandra för att vi ska lyckas minska klimatutsläppen. Det är många aktörer som måste bidra och snabbt göra det möjligt med till exempel elektrifiering, cirkulära affärsmodeller eller att ersätta fossila råvaror, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen.

Rådet för industriomställning Västra Götaland utgörs av följande personer:

 • Anna Berggren, vice president sustainability, Perstorp Group
 • Elvir Dzanic, VD, Göteborgs Hamn AB
 • Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige AB
 • Tomas Kåberger, professor, Chalmers
 • Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
 • Tobias Nylander, bygg- och utvecklingschef, Rabbalshede kraft
 • Karin Sandell, chef HSSE, St1 Refinery AB
 • Lisbeth Schultze, vik landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Anna Sundell, group sustainability manager, Stena Metall AB
 • Karin Svensson, chief sustainability officer, Volvo Group
 • Johan Trouvé, VD, Västsvenska handelskammaren

Kontakt

 • Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
  svante.sjostedt@lansstyrelsen.se, 070-263 84 22
 • Tula Ekengren, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
  tula.ekengren@vgregion.se, 070-082 26 15

Rådet för industriomställning Västra Götaland är en del av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Klimat 2030 är en del av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland.

Länk till pressmeddelande