Om Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.
shutterstock614815361-e1508232150677.jpg

Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men det är en utmaning som också rymmer stora möjligheter. När vi förändrar vårt samhälle ska vi välja lösningar som bidrar till regional utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Det kan vara insatser som är klimatsmarta samtidigt som de skapar förutsättningar för förbättrad hälsa, affärsmöjligheter och nya jobb eller ökad integration och delaktighet.

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. I Västsverige har vi lång erfarenhet av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Genom att vara försöka vara föregångare kan vi bli också inspirera andra.

Klimat 2030 är en del i genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.

Dokumentet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval”. Antagen av regionfullmäktige och länsledning 2017.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Prenumerera på Klimat 2030s nyhetsbrev

Material och dokument om Klimat 2030