Om Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.
shutterstock614815361-e1508232150677.jpg

Kraftsamlingen Klimat 2030 samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Klimat 2030 erbjuder ett omfattande stöd till aktörer i länet som vill minska sin klimatpåverkan. Ett 20-tal personer bidrar som en del i sin tjänst till Klimat 2030:s samverkansplattform, genom expertis, koordinering, projektledning, nätverk och kommunikation. Det är samordnare inom forskningsinstitut och science parks, kommunalförbund och tjänstepersoner inom Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.

Klimat 2030 är en klimatstrategi och samverkansplattform som leds av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen på uppdrag av de förtroendevalda politikerna i regionfullmäktige samt via länsstyrelsens uppdrag från regeringen. Klimat 2030s arbete är en del av ordinarie verksamhet sedan 2017, vilket skapar långsiktighet i arbetet.

Några övergripande utgångspunkter genomsyrar Klimat 2030s arbete:

  • Klimat 2030 arbetar med ett positivt anslag som visar på möjligheter med att ställa om till en klimatsmart framtid.
  • Klimat 2030 fokuserar i första hand på att genomföra beprövade och konkreta klimatåtgärder.
  • Klimat 2030 arbetar med ett brett anslag, med fokus på insatser som minskar olika typer av klimatpåverkan i de organisationer som deltar.
  • Klimat 2030 ska genom sitt breda anslag nå och mobilisera en stor bredd av aktörer och vara ”allas” strategi och samverkansplattform.
  • Klimat 2030 ska erbjuda en flexibilitet, med distribuerat ledarskap och genomförande. De som har uppdrag inom Klimat 2030 har stort mandat att utforma sitt arbete och sina aktiviteter för att bäst möta stödbehov och nå maximal klimatnytta inom ramen uppdraget.
  • Klimat 2030 ska erbjuda konkret stöd till aktörer som vill genomföra åtgärder, men utifrån aktörens eget engagemang och drivkrafter.

Klimat 2030 är en del i genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 och Länsstyrelsens uppdrag att leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken.

Dokumentet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval”. Antagen av regionfullmäktige och länsledning 2017.

Våra regionala klimatmål

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Prenumerera på Klimat 2030s nyhetsbrev

Material och dokument om Klimat 2030