Tjänsteresor och mötespolicy – workshop

Hur gör vi mer för hållbara transporter när vi pratar om distansarbete och hållbara tjänsteresor? Det ska vara lätt att göra rätt. Mer stöd till politiken behövs för att vi ska få tryck i frågan.

Anders Roth från IVL Svenska Miljöinstitutet är samordnare för fokusområdet Hållbara transporter inom Klimat 2030. Aktörsforumet den 15 januari samlade ett 20-tal representanter från Västra Götaland.

Deltagarna diskuterade hur en förändring inom tjänsteresor och mötespolicy skulle kunna genomföras. För att få en omställning för hållbart resande i tjänsten måste frågorna upp på den ordinarie verksamhetsstyrnings agenda.

– Vi behöver jobba för att det ska bli enklare processer, vi har många aktörer inblandade, säger Håkan Skog från Västtrafik.

Förväntningarna inför dagen var att få tips, genomslag för aktiviteter och inspiration i arbetet för att få hållbara transporter i tjänsten. Arbetet med hållbara transporter har kommit olika långt på olika platser i Västra Götaland. Det finns ett behov av att stötta varandra och utveckla arbetet tillsammans.

Inbjudan till workshopen

Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” där hållbara transporter är ett av fyra prioriterade områden.

Du är hjärtligt välkommen till ett möte om rese- och mötespolicy, där du är viktig för att vi gemensamt ska ta nya steg i klimatomställningen.

Träffen kommer ha fokus på hur företag, kommuner och organisationer kan premiera och stimulera sina medarbetare till ändrade resvanor. Vi tar upp följande ämnen:

  • Rese- och mötespolicys för företag och organisationer.
  • Hur stimulera användningen av bilpool, cykel och kollektivresor i tjänsten och till arbetet.
  • Möjligheter till ökat hemarbete och distansarbete.
  • Hälsoeffekter av cykling till och från arbetet.

Du får träffa andra nyckelpersoner och tillfälle att diskutera samverkan.

Träffen inleds med Håkan Skog från Västtrafik. Han är företagssäljare och berättar hur organisationer och företag kan underlätta kollektivresor med Västtrafiks tjänster.

På plats är Anders Roth, samordnare för Hållbara transporter och Mats-Ola Larsson. Deras uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Tid: måndag 15 januari kl. 9-12

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

Anmäl dig senast 8 januari

Mat: Vill du avsluta workshopen med lunch som serveras kl.12, så kryssa för det i anmälan (all mat är vegetarisk)

Vid frågor kontakta: Svante Sjöstedtsvante.sjostedt@lansstyrelsen.se eller 0702-638422