Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål

Företrädare för Klimat 2030 har idag skickat ett öppet brev till riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet samt alla västsvenska riksdagsledamöter. Här följer brevet i sin helhet. 

Västra Götaland har ett mål för minskade konsumtionsutsläpp som alla partier står bakom, och som stärkt vårt klimatarbete sedan 2015.

Nyligen bjöds representanter från vår regionala klimatsamverkan Klimat 2030 in till Miljömålsberedningen för att berätta om våra erfarenheter av ett konsumtionsmål.

Göteborg var första staden i världen med ett lokalt konsumtionsmål 2014. I Västra Götaland antogs det regionala konsumtionsmålet 2015. Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010. Konsumtionsmålet kompletterar målet för det geografiska området Västra Götaland som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.

Våra klimatutsläpp i Sverige minskar, men vår konsumtion är långt ifrån hållbar. Idag kommer 60 procent av konsumtionens klimatpåverkan från import och är alltså utsläpp som dagens geografiska mål inte tar hänsyn till, vilket vi inte riktigt har råd med i en klimatkris där vi behöver ta ansvar för allt som vi har möjlighet att påverka. Mycket görs redan på konsumtionsområdet, men arbetet behöver målstyras. Hela den svenska miljöpolitiken bygger på ett målstyrt arbete, men konstigt nog finns inget nationellt konsumtionsbaserat klimatmål.

För oss i Västsverige har ett konsumtionsmål varit ett viktigt komplement till ett traditionellt geografiskt klimatmål och det har hjälpt oss att hålla fokus på och utveckla arbetet med en mer hållbar konsumtion. Ett exempel är cirkulära affärsmodeller som är en kraftsamling inom Västra Götaland. Ett annat är nätverket cirkulär kommun. Initiativen syftar till att underlätta för näringsliv och offentlig sektor att skapa en hållbar konsumtion och underlätta för invånarna.

Alla politiska partier står bakom konsumtionsmålet, så det finns en mycket stark uppslutning. Kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som vilar på de två regionala klimatmålen, är antaget i regionfullmäktige och länsledningen. Vi har även drygt 200 undertecknare som ställt sig bakom båda våra klimatmål, inklusive alla länets 49 kommuner. Även Klimatråd Västra Götaland, som samlar västsvenska ledare från bland annat akademi och företag, har agerat i frågan genom att träffa ansvarig minister och skrivit en debattartikel för att belysa vikten av att även ett nationellt konsumtionsmål kommer på plats.

När Miljömålsberedningen nu har fått ett tilläggsdirektiv att undersöka ett konsumtionsmål för Sverige vill vi dela våra erfarenheter och starkt rekommendera riksdagens partier att utarbeta ett nationellt mål för minskade konsumtionsutsläpp.

 

Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen

Monique Wannding, chef miljöskyddsavdelningen Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Miljömålsberedningens uppdrag

Klimatråd Västra Götalands debattartikel i Aktuell hållbarhet 2018