På gång

Nu går vi in i genomförande av Kommuneras klimatlöften

42 400 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. Och är den utsläppsminskning som vi beräknar kommer bli resultatet om alla kommuners antagna klimatlöften genomförs. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder och nu under 2021 går

Läs mer

Klimat 2030 samverkar för att nå klimatmål hos detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 10 februari samlades Västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Det var det andra mötet i det nya nätverket som startats på initiativ av Klimat 2030 och som samordnas av Science Park Borås. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt aktivt

Läs mer

Låna, hyra och rida på vågen – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

Vi står idag inför stora utmaningar för att klara den miljö- och klimatkris som samhället nu genomgår. Projektet Kvarterets konsumtion 2030 och den rapport som nu tagits fram, har fokuserat på möjligheter för minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna. Fokus har varit på små och medelstora orter – platser där många människor

Läs mer

24 februari: En förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030

Välkommen till en förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030! När: 24 februari kl. 9-12. Var: Digitalt via Zoom Anmälan: Sista anmälningsdag är 22 februari. Anmäl dig här Omställning till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning. Finns möjligheterna för hållbar konsumtion i framtidens kvarter eller i mindre och medelstora orter? Detta har utforskats i projektet

Läs mer

11 februari: nätverksträff med Cirkulär kommun

Välkomna på Cirkulär kommuns nätverksträff med temat riktlinjer och policys! Cirkulär kommun är ett västsvenskt nätverk som syftar till att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. Under uppstartsträffen den 24 november röstades riktlinjer och policys fram som den främsta möjliggöraren för att skapa mer cirkulära flöden. Vi kommer därför

Läs mer

9 februari: Slutkonferens för ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider”

”Utmaning antagen: Vi vill gemensamt försöka minska klimatavtrycket från vår måltidsverksamhet med 13 procent.” Så löd visionen när projektet Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider drog igång. Tillsammans med RISE har regionservice och nio kommuner i Västra Götaland tagit gemensamma kliv för klimatet. Projektet har pågått i två års tid med lärandet i fokus. Menyer har

Läs mer

Kommunernas klimatlöften: 326 klimatsatsningar ska genomföras i Västra Götaland 2021

330 nya klimatlöften – så många åtaganden har Västra Götalands kommuner antagit inför 2021. På onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften lämnade kommunstyrelseordförandena över sina löften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Löftena har antagits av 48 kommuner i Västra Götaland och ska genomföras nästa år.

Ny film om Nudie Jeans som är en del av Klimatråd Västra Götaland

Nudie Jeans grundidé är att nytt inte alltid är bra. Genom att laga använda jeans förlänger de livslängden och genom att återanvända tyg till nya kläder återbrukar de material. Bomullen i deras kläder är ekologisk och produktionen är transparent. Men Nudie har även flera klimatutmaningar, framför allt i transportkedjan och i energianvändningen hos sina leverantörer.

Läs mer

16 december: Lansering av Kommunernas klimatlöften

Välkomna på lanseringen av Kommunernas klimatlöften! I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in att anta ett antal klimatlöften. Intresset och engagemanget för satsningen har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att under 2021 stötta kommunerna i genomförandet. Här kan du se livesändningen från lanseringen som startar den 16 december kl. 15.30: Den

Läs mer