På gång

Kommunernas klimatlöften: 330 klimatsatsningar ska genomföras i Västra Götaland 2021

330 nya klimatlöften – så många åtaganden har Västra Götalands kommuner antagit inför 2021. På onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften lämnade kommunstyrelseordförandena över sina löften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Löftena har antagits av 48 kommuner i Västra Götaland och ska genomföras nästa år.

Monique Wannding, Länsstyrelsen var moderator på onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften. Här pratar hon med Lise Nordin, Västra Götalandsregionen, som under året arbetat med Klimat 2030:s satsning

I genomsnitt sju klimatlöften per kommun

I genomsnitt har kommunerna åtagit sig sju klimatlöften och Lysekil, Munkedal och Skara är de kommuner som antar flest nya löften. Det är stor spridning på vilka klimatlöften som antagits, men de vanligaste löftena är att minska inköpen av fossila engångsprodukter, att ha en klimatstyrande resepolicy, att minska matsvinnet och att ordna arrangemang om klimat riktat till allmänheten.

Utöver de nya klimatlöftena har kommunerna också rapporterat vilket arbete de redan gör. Sammantaget svarar kommunerna att de redan genomfört över 220 av klimatlöftena.

8 600 bilresor runt jorden

Om kommunerna genomför dessa 330 klimatlöften så kan de nästa år minska utsläppen av koldioxid med 54 000 ton*. Det motsvarar vad 30 000 bilar släpper ut på ett år, lika många bilar som finns i Mölndal eller Skövde. Det motsvarar också 23 200 resor tur och retur till Thailand, 8 600 bilresor runt jorden och 21 800 villors energianvändning på ett år.

Videohälsningar från kända klimatprofiler

Under den livesända lanseringen fick kommunerna uppmuntrande hälsningar från Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet, Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige samt Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Johan Kuylenstierna betonade särskilt kommunernas viktiga roll i omställningen.

Jag vill passa på och tacka er för att ni tar det här initiativet, för att ni visar att ni tror på den här omställningen, för att ni visar att ni är beredda att ta det ansvar som det klimatpolitiska ramverket, och Parisavtalet efterfrågar. Och för att ni visar att det här är en positiv omställning som skapar bättre förutsättningar för utveckling, i era kommuner, regionen, Sverige, Europa och i världen. Berätta om det här arbetet!

Klimat 2030 är glada över den positiva respons som satsningen har fått och ser fram emot arbetet nästa år.

Se sändningen i efterhand och läs mer om Kommunernas klimatlöften

Se vilka löften din kommun har antagit

 

*Beräkningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Ny film om Nudie Jeans som är en del av Klimatråd Västra Götaland

Nudie Jeans grundidé är att nytt inte alltid är bra. Genom att laga använda jeans förlänger de livslängden och genom att återanvända tyg till nya kläder återbrukar de material. Bomullen i deras kläder är ekologisk och produktionen är transparent. Men även Nudie har flera klimatutmaningar, framför allt i transportkedjan och i energianvändningen hos sina leverantörer.

Läs mer

16 december: Lansering av Kommunernas klimatlöften

Välkomna på lanseringen av Kommunernas klimatlöften! I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in att anta ett antal klimatlöften. Intresset och engagemanget för satsningen har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att under 2021 stötta kommunerna i genomförandet. Här kan du se livesändningen från lanseringen som startar den 16 december kl. 15.30: Den

Läs mer

Webinarier från Fossilfritt Sverige ger verktyg för ditt företags klimatarbete

Ambitiösa och genomarbetade mål är viktigt för att få fokus i klimatarbetet. Det är också viktigt att målen kommuniceras för att visa andra vad som är möjligt och eftersom det egna arbetet är beroende av målen hos samarbetspartners, offentlig sektor och leverantörer. För att underlätta för aktörerna att konkretisera och skruva åt sina klimatmål har

Läs mer

Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021

Pressmeddelande 10 december 2020. Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Den 16 december får varje kommunstyrelseordförande lämna över sina klimatlöften till

Läs mer

Nytt nätverk samlar västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode och textil

Den 18 november samlades flera västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen digitalt för att diskutera klimatutmaningen. Träffen var ett initiativ inom Klimat 2030 och de satsningar inom fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” som samordnas av Science Park Borås. Intresset var så pass stort att de medverkande aktörerna beslutade att upprätta ett helt nytt

Läs mer

27 november: Den hållbara konsumentens dag

Varje år den 27 november uppmärksammas aktörer som särskilt utmärkt sig inom hållbar konsumtion under året. Det är Kairos Future och Science Park Borås tillsammans som inrättat utmärkelsen som en motvikt till Black Friday och den ohållbara konsumtionshetsen. I år uppmärksammas utredarna, tillika författarna till den senaste rapporten i serien Handels miljö- och klimatpolitiska program

Läs mer

Fyra snabba frågor till Åsa Sandberg från Too Good To Go

Åsa Sandberg från Too Good To Go var en av talarna under vår klimatlunch i slutet av oktober. Se inspelningen från klimatlunchen här. Hej Åsa och tack för din insats under vår klimatlunch. Vill du berätta snabbt om er verksamhet, vad ni gör och hur det påverkar klimatet? Too Good To Go är världens största

Läs mer

Fyra snabba frågor till Julia Granung från Peas of Heaven

Julia Granung från Peas of heaven var en av talarna under vår klimatlunch i slutet av oktober. Se inspelningen från klimatlunchen här.   Hej Julia, tack för din insats under vår klimatlunch. Vill du berätta snabbt om er verksamhet, vad ni gör och hur det påverkar klimatet? – Vi är ett 100-årigt charkuteribolag som från

Läs mer