På gång

Nu lanserar vi utmaningar till byggsektorn

Du vill vara en del i klimatomställningen av byggsektorn och söker svar på hur det ska gå till. Vi kan hjälpa dig med konkreta verktyg och lösningar som du kan använda dig av i din vardag. De första konkreta stegen som vi kan hjälpa dig att genomföra, för att lättare åstadkomma utsläppsminskningar, är på temat

Läs mer

19 oktober: Klimatlunch ”Från jord till bord för klimatet”

Från jord till bord för klimatet – en lunchföreläsning om hållbart lantbruk, mer vegetariskt på tallriken och minskat matsvinn   UPPDATERING gällande talare: Både Anders Gunnarsson från Halla gård och Niclas Yngvesson från Waste har fått förhinder att delta pga. sjukdom. Deltar på scen gör istället Åsa Sandberg från Too good to go, ett annat företag som

Läs mer

Sandra Wilsson är ny samordnare för satsningen hållbart lantbruk

Klimat 2030 välkomnar Sandra Wilsson som ny samordnare för satsningen ”Främja hållbart lantbruk”. Sandra håller till i Skara på Lantbrukarnas riksförbund (LRF), och i sin nya roll vill hon synliggöra lokala kontexter och social hållbarhet. Hej Sandra, vad lockade dig till tjänsten som samordnare? Jag har tidigare gjort praktik på Klimat 2030 och vet redan

Läs mer

Klimat 2030 vill öppna för innovativa vägar framåt inom Köpcentrumnätverket

Förra veckan samlades åter aktörer för ett möte med Köpcentrumnätverket i Västra Götaland, denna gången helt digitalt med anledning av den rådande pandemin. Under våren och sommaren har Coronaviruset präglat stora som små företag, där vissa har påverkats positivt med rejäla uppgångar samtidigt som andra har berörts negativt. Detta har medfört en fortsatt osäkerhet nu

Läs mer

Kvarterets konsumtion: Mindre orter viktiga för en hållbar livsstil i större städer

Trots en turbulent vår och sommar, där tillgängligheten av tjänster och den sociala gemenskapen satts på prov, fortgår arbetet mot en mer hållbar konsumtion utanför storstadskärnorna. Med ledning av Science Park Borås inom ramen för Klimat 2030, anordnade projektet Kvarterets Konsumtion en digital workshop där deltagarna frågade sig hur det kan bli enklare och mer

Läs mer

Petra Pettersson är ny samordnare för konsumtionsfrågor

Klimat 2030 välkomnar Petra Pettersson som ny samordnare för satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil”. Petra befinner sig på Science park Borås och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag.   Hej Petra, vad lockade dig till tjänsten som samordnare? – Det är spännande att vara

Läs mer

Studenternas blåslampa visar hur viktigt vårt arbete är!

Klimat 2030 granskas av studenterna Sally Mattson och Felicia Frykman. Deras granskning publicerades i Dagens Industrin den 11 september. Det är mycket intressant att ta del av artikeln och studenternas resultat som visar att 42 procent av företagen som undertecknat Klimat 2030 inte beräknar sina utsläpp. Vi välkomnar granskningen och ser det som ett tillfälle

Läs mer

Klimatstatistiken för 2018 visar på ökade utsläpp i Västra Götaland

I slutet av juni kom de senaste siffrorna som visar utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland för 2018. Utsläppen mellan 2017 och 2018 ökade något, en procents ökning vilket motsvarar 96 000 ton växthusgaser. Den sektor som framför allt ökat är industrins utsläpp som ökat med knappt 200 000 ton. I vissa sektorer har utsläppen gått ner,

Läs mer

Plockhugget är Klimat 2030s undertecknare nr. 200

Klimat 2030 har nu 200 undertecknare! Och just nummer 200 blev Plockhugget som är mer än ett vanligt skogsbruksföretag. Eva-Lotta Hultén är områdesansvarig i Väst och hon berättar om Plockhuggets verksamhet och klimatåtagande.

1 september: Informationsträff om Klimatklivet

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en informationsträff om Klimatklivet. De kommer att presentera färsk statistik om Klimatklivet-åtgärder i Västra Götaland samt presentera goda exempel. Mer information om programmet kommer att skickas till alla anmälda när det närmar sig. Målgrupp: Samtliga offentliga organisationer samt juridiska personer intresserade av investeringar i klimatåtgärder. När: 1 september

Läs mer