På gång

Klimatarbetet i delregionerna förstärks

Från vänster: Sarah Johnstone, Tobias Källqvist, Sandra Johansson och Lennart Holmberg. De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland har fått utökade medel från Västra Götalandsregionen samt kommunerna för att ytterligare kunna stötta insatser i delregionerna kring strategiskt klimatarbete. Tobias Källqvist är ny som miljö- och klimatstrateg på Fyrbodals kommunalförbund sedan 1 oktober och den 1 november började Lennart Holmberg

Läs mer

Magnus Berntsson på COP26: ”Den regionala och lokala nivån viktig”

Magnus Berntsson signerar Under2Coalition för Västra Götalandsregionens räkning tillsammans med Helen Clarkson VD för Climate Group. Foto: Olle Jonäng ”Om slutresultatet av förhandlingarna ska kunna ses som framgångsrika måste de förutom att försvara 1,5°-målet också säkra att den regionala och lokala nivåns inflytande över besluten eftersom det är där de flesta av lösningarna måste implementeras”.

Läs mer

Webbinarium: Hur kan fastighetsägare och företag lösa mobilitetsbehov med fordonspooler

Välkommen till webbinariet ”Hur kan fastighetsägare och företag lösa mobilitetsbehov med fordonspooler” som kommer ge en aktuell bild av marknaden för fordonspooler. Ta del av exempel på hur fastighetsägare, företag och kommuner löser sina mobilitetsbehov med hjälp av fordonspooler. Målgrupp: företag och organisationer i Västra Götaland Plats: webbsänt seminarium Tid: 10 december 2021 klockan 08.30-10.00 Kostnad:

Läs mer

Partille kommuns mest lysande klimatåtgärd: hållbarhetsarbetet en del av ordinarie målstyrningen

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Här berättar Partille kommun mer om hur hållbarhetsarbetet blivit en integrerad del i deras mål- och resultatstyrningsarbetet.  Partille kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Partille kommun har under 2020 implementerat en

Läs mer

Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd: mer produktion och konsumtion av lokala livsmedel

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. Här berättar Grästorps kommun mer om sitt arbete med att öka den lokala produktionen och konsumtionen av livsmedel. Grästorps kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Vi är projektägare av ett treårigt

Läs mer

Idag presenteras nytt forskarråd för klimatomställning i Västra Götaland

Bild från vänster: Annika Nilsson, Filip Johnsson, Karin Bradley, Björn Sandén, Frances Sprei och Sverker Jagers. Idag startar sex forskare sitt uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd för att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs. Beslutet om ett forskarråd är kopplat till

Läs mer

15 oktober: Nya och aktuella perspektiv på biogas

LRF Västra Götaland bjuder tillsammans med Biogas Väst och Klimat 2030 in till en förmiddag fylld med nya och aktuella perspektiv på biogas. Du får bland annat en genomgång av vad biogas kan användas till på den egna gården och av andra aktörer, biogaspotentialen i Västra Götaland samt ekonomiska styrmedel och förutsättningar utifrån höstens budgetproposition.

Läs mer

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet idag: Tiden är mogen för ett nationellt klimatmål för utsläpp från konsumtion. ”En stor del av klimatutsläppen från det vi konsumerar i Sverige kommer från import. Dessa utsläpp räknas inte in i Sveriges klimatmål som bara tar hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Det finns

Läs mer

Borås stads mest lysande klimatåtgärd: en översiktsplan med fokus på hållbar utveckling

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Borås stad mer om hur de arbetade in hållbarhetsfrågorna i sin nya översiktsplan. Borås stads mest lysande klimatåtgärd ”Vid framtagande av översiktsplanen var hållbar

Läs mer

Handeln siktar på hållbara lösningar

I veckan samlades åter västsvenska representanter från detaljhandeln inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt att aktivt verka för att nå företagens klimatmål med minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen från handelns verksamheter inom Sveriges gränser är betydande men inte

Läs mer