På gång

Missa inte chansen att komma med i Klimatlöftet för företag

Nu är det bara två veckor kvar för att hoppa på Klimat 2030s nya satsning – Klimatlöftet för företag! Anmälan stänger den 30 september. Detta är kanske något för ditt företag, eller något du vill tipsa ett företag om? Satsningen riktar sig till små och medelstora företag i Västra Götaland. I detta nyhetsbrev som vi

Läs mer

Industri, forskare och politiker pratade elproduktion på Frihamnsdagarna

Under seminariet ”Lokal elproduktion avgörande för jobben” på Frihamnsdagarna i fredags lyftes frågan om hur vi kan öka den lokala elproduktionen i Västra Götaland. Deltog gjorde fyra riksdagsledamöter, två företagsrepresentanter och en forskare. Frances Sprei, docent på Chalmers och ordförande i Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning, inledde och visade på hur klimatmålen inte kan nås

Läs mer

Frihamnsdagarna 1 september: Lokal elproduktion avgörande för jobben

Klimat 2030 bjuder in till ett samtal om industrins omställning, och hinder för den, under Frihamnsdagarna i Göteborg i början av september. Elbehovet förväntas dubbleras till 2030 och idag importeras två tredjedelar av elen till länet. Industrins omfattande omställning kommer kräva kraftigt ökad lokal elproduktion. Det som står på spel är både befintliga jobb och

Läs mer

Ny podd riktar sig till fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens omställningspodd heter den nya podd som Klimat 2030s samordnare på Johanneberg Science Park tagit initiativ till. Podden riktar sig till dig inom kommun eller företag som vill inspireras och lära dig mer om att bygga i trä, återbruka, energieffektivisera och bana väg för biobaserade byggmaterial. – Vi har intervjuat ett antal kommuner, både stora

Läs mer

Rådet för industriomställning: Utan mer elproduktion i Västra Götaland riskerar vi att förlora jobb

Rådet för industriomställning Västra Götaland har skrivit ett debattinlägg som de senaste veckorna publicerats i flera lokaltidningar runt om i länet, däribland Alingsås tidning, Falköpings tidning, Skövdenyheter och Västgöta-Bladet. Representanter från rådet har under våren även medverkat vid en riksdagsfrukost i Stockholm och vid två träffar i Göteborg med västsvenska riksdagsledamöter – allt med fokus

Läs mer

Klimatlöftet företag: ”Ett smörgåsbord av klimatåtgärder”

Nu finns det möjlighet för företag i Västra Götaland att anta våra klimatlöften! Det finns 28 olika klimatlöften att välja mellan inom områdena transporter, mat, produkter/tjänster och fastigheter. Västsvenska handelskammaren, Företagarna Västra  Götaland och Klimat 2030 – parterna bakom Klimatlöftet för företag – åker nu runt i regionen och kickar igång arbetet med klimatlöftena. Vi har

Läs mer

Nu lanserar vi Klimatlöftet för företag

För några år sen startade vi upp Kommunernas klimatlöften vilket på många sett varit en lyckad satsning. Nu vidareutvecklar vi konceptet och riktar oss till en annan målgrupp – små och medelstora företag i Västra Götaland! Tillsammans med Västsvenska handelskammaren och Företagarna Västra Götaland lanserar vi Klimatlöftet där företag kan välja mellan ett 30-tal konkreta

Läs mer

Kommunerna bjuds in att anta nya klimatlöften inför 2024-2026

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter. Idag bjuds kommunerna i länet in för att anta nya

Läs mer

18 projekt igång som resultat av utlysningar inom Klimat 2030

Under förra året genomfördes två utlysningar inom ramen för Klimat 2030 – Design för en hållbar livsstil – innovationer där ungas framtid är i fokus och Civilsamhällets lösningar för lokal klimatomställning i Västra Götaland. Nu är totalt 18 projekt igång som resultat av utlysningarna. 6 förstudier har beviljats medel för att med utgångspunkt i Designguide

Läs mer

5 tips för julbordet

Mer växtbaserat, noggrant utvalda råvaror från djurriket och mer mat i magen. Här kommer klimatsmarta tips till er som planerar att laga eller äta julbord! Mer grönt Det enklaste sättet att göra julbordet mer klimatsmart är att låta grönsakerna spela huvudrollen! Byt ut några av kötträtterna mot växtbaserade rätter. På Jävligt gott hittar du växtbaserade

Läs mer