På gång

Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål

Företrädare för Klimat 2030 har idag skickat ett öppet brev till riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet samt alla västsvenska riksdagsledamöter. Här följer brevet i sin helhet.  Västra Götaland har ett mål för minskade konsumtionsutsläpp som alla partier står bakom, och som stärkt vårt klimatarbete sedan 2015. Nyligen bjöds representanter från vår regionala klimatsamverkan Klimat 2030

Läs mer

Tranemo kommuns mest lysande klimatåtgärd: Cykelstråk på landsbygden

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav detta. Här berättar Tomas Tranefors från Tranemos kommun mer om deras satsning för att främja cykling i kommunen. Tranemos kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Tranemo kommun har

Läs mer

Falköpings kommuns mest lysande klimatåtgärd: Hållbar logistik och effektiva godstransporter

”Vårt exempel visar att även mindre kommuner kan lyckas med stora hållbarhetssatsningar genom att utgå från den lokala platsens unika förutsättningar och våga tro på möjligheterna.” När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav

Läs mer

Linnea Johansson ny samordnare för biobaserade material och drivmedel

Klimat 2030 välkomnar Linnea Johansson som ny samordnare för satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” inom Klimat 2030. Linnea jobbar precis som hennes företrädare på Johanneberg Science Park och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag. Vad lockade dig till uppdraget som samordnare inom Klimat 2030? Jag har i

Läs mer

6 maj: Omställning till biobaserad plast i byggsektorn

Vi bjuder nu in dig till ett fördjupat diskussionsmöte där olika intressenter, såsom leverantörer, upphandlare med flera, får mötas och samtala kring vilka möjligheter respektive hinder ni ser med biobaserade produkter och material i byggsektorn. Byggsektorn är en stor källa till växthusgaser och står totalt för en femtedel av Sveriges totala inhemska utsläpp. Byggsektorn står

Läs mer

Den nya shoppingupplevelsen – hållbar konsumtion på väg in i citykärnan

I veckan arrangerades workshopen ”RE:shopping; Den nya mötesplatsen och framtiden shoppingupplevelse”. Workshopen arrangerades av kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Science Park Borås och arkitektbyrå Tengbom. Frågor och diskussioner kretsade kring hur vi kan få fler medborgare att bli cirkulenter, dvs att dela, hyra och låna saker de behöver i stället för att

Läs mer

Så tar du fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy

”Vid korta tjänsteresor ska medarbetare i första hand resa kollektivt, cykla eller gå.” Klimat 2030s samordnare inom Hållbara transporter, Mats-Ola Larsson på IVL Svenska miljöinstitutet, har tagit fram ett faktablad som ska underlätta för organisationer och arbetsplatser att ta fram en miljöstyrande mötes- och resepolicy. Faktabladet innehåller tips och färdiga formuleringar som kan användas i framtagandet

Läs mer

Ny podd: På lantbrukets hållbarhetsfront

En av våra samordnare har startat en podd – ”På lantbrukets hållbarhetsfront” Podden är en samarbete LRF Västra Sverige och Klimat 2030. I det första rykande färska avsnittet  ”Ett steg utanför boxen” träffar Klimat 2030s samordnare Sandra Wilsson tre gäster: Ulrika Åkesson från Agroväst som är projektledare för Green Valleys, mjölkbonden Bengt Engdahl som berättar

Läs mer

31 mars: Webbinarium om metodiken ”Design för hållbar livsstil”

Nu kan du lära dig mer om projektstyrning och processerna i  ”Designguide för hållbar livsstil”. Välkomna på webbinarium 31 mars. Metodiken i designguiden är målfokuserad och handlar om att arbeta med design som metod för att tänka nytt och ta fram attraktiva lösningar. Var: Digitalt webbinarium När: Onsdag 31 mars kl. 9.00-11.00 Metoden är till för

Läs mer

Nu går vi in i genomförande av Kommuneras klimatlöften

42 400 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. Och är den utsläppsminskning som vi beräknar kommer bli resultatet om alla kommuners antagna klimatlöften genomförs. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder och nu under 2021 går

Läs mer