På gång

15 oktober: Nya och aktuella perspektiv på biogas

LRF Västra Götaland bjuder tillsammans med Biogas Väst och Klimat 2030 in till en förmiddag fylld med nya och aktuella perspektiv på biogas. Du får bland annat en genomgång av vad biogas kan användas till på den egna gården och av andra aktörer, biogaspotentialen i Västra Götaland samt ekonomiska styrmedel och förutsättningar utifrån höstens budgetproposition.

Läs mer

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet

Klimatråd Västra Götaland i debattartikel i Aktuell hållbarhet idag: Tiden är mogen för ett nationellt klimatmål för utsläpp från konsumtion. ”En stor del av klimatutsläppen från det vi konsumerar i Sverige kommer från import. Dessa utsläpp räknas inte in i Sveriges klimatmål som bara tar hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Det finns

Läs mer

Borås stads mest lysande klimatåtgärd: en översiktsplan med fokus på hållbar utveckling

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Borås stad mer om hur de arbetade in hållbarhetsfrågorna i sin nya översiktsplan. Borås stads mest lysande klimatåtgärd ”Vid framtagande av översiktsplanen var hållbar

Läs mer

Handeln siktar på hållbara lösningar

I veckan samlades åter västsvenska representanter från detaljhandeln inom mode- och textilbranschen för att diskutera förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Målet med nätverket är att stötta och hjälpa varandra i klimatomställningen samt att aktivt verka för att nå företagens klimatmål med minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen från handelns verksamheter inom Sveriges gränser är betydande men inte

Läs mer

Hur mycket minskar klimatutsläppen?

Nu har senaste siffrorna kommit som visar att de klimatpåverkande utsläppen minskade med 6 procent i Västra Götaland under 2019, jämfört med föregående år. Det är framför allt industrins utsläpp som minskat, och driftstopp i enskilda anläggningar märks av i utsläppsstatistiken. Industrin står för 43 procent av utsläppen i Västra Götaland, jämfört med 29 procent

Läs mer

Elin Backlund ny samordnare för vårt arbete för minskat matsvinn

Klimat 2030 välkomnar Elin Backlund som ny samordnare för satsningen ”Minskat matsvinn” inom Klimat 2030. Elin jobbar precis som hennes företrädare på RISE och vi har bytt några ord med henne gällande hennes nya uppdrag.   Välkommen till Klimat 2030! Vad har du för förhoppningar på din nya roll som samordnare inom Klimat 2030? Jag

Läs mer

Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd: fjärrvärme med spillvärme från lokalt företag

När kommunerna i Västra Götaland förra året antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Bengtsfors kommun mer om hur de jobbar med fjärrvärme med spillvärme från lokala företag.   Bengtsfors kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Bengtsfors mest lysande exempel

Läs mer

Seminarium om konsumtionsmål på Frihamnsdagarna

Den 3-4 september ordnas för första gången Frihamnsdagarna som vill vara Göteborgs motsvarighet till Almedalen. Klimat 2030 kommer medverka fredagen den 3 september med en programpunkt om hur Sveriges klimatmål missar utsläppen från vår konsumtion. Här kan du se inspelningen från seminariet:  Största delen av vår konsumtions klimatpåverkan kommer från import och räknas inte in

Läs mer

Nästa byggutmaning: gör en klimatbudget!

Klimat 2030 driver inom fokusområde ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” satsningen Byggutmaningen i nära samarbete med Johanneberg Science Park och Byggföretagen i Väst. Under våren 2021 pågick Byggutmaningen Återbruk med totalt 11 deltagande bolag.  Vi arrangerade träffar för avstämningar mellan deltagande bolag där vi erbjöd kontinuerlig dialog för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte inom bolagens

Läs mer

Detaljhandelsaktörer och köpcentrum samverkar för att ställa om

Företagen och handeln är inne i en turbulent tid då de parerar effekterna av pandemin samtidigt som de försöker blicka framåt och inte tappa fart i omställningen till en mer hållbar handel. Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 samlades häromveckan västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen som är undertecknare av Klimat 2030 med Köpcentrumsnätverket som

Läs mer