På gång

Nästa byggutmaning: gör en klimatbudget!

Klimat 2030 driver inom fokusområde ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” satsningen Byggutmaningen i nära samarbete med Johanneberg Science Park och Byggföretagen i Väst. Under våren 2021 pågick Byggutmaningen Återbruk med totalt 11 deltagande bolag.  Vi arrangerade träffar för avstämningar mellan deltagande bolag där vi erbjöd kontinuerlig dialog för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte inom bolagens

Läs mer

Detaljhandelsaktörer och köpcentrum samverkar för att ställa om

Företagen och handeln är inne i en turbulent tid då de parerar effekterna av pandemin samtidigt som de försöker blicka framåt och inte tappa fart i omställningen till en mer hållbar handel. Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 samlades häromveckan västsvenska detaljhandelsaktörer inom mode- och textilbranschen som är undertecknare av Klimat 2030 med Köpcentrumsnätverket som

Läs mer

Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd: Marin återvinning

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Sotenäs kommun mer om sina satsningar på marin återvinning.   Sotenäs kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Marin återvinning: Vi samlar in och sorterar marint avfall,

Läs mer

500 personer har deltagit i webbinarier om Kommunernas klimatlöften

Kommunernas klimatlöften är Klimat 2030’s nya stora satsning med första genomförandeår nu under 2021. Det handlar om 20 olika klimatlöften och 48 kommuner i Västra Götaland som tillsammans antagit 326 klimatlöften. När alla dessa klimatlöften genomförs kan det ge utsläppsminskningar med 42 400 ton växthusgaser. För att stödja kommunerna i Västra Götaland att komma i

Läs mer

Ny guide visar hur du blir en ”cirkulent”

Framtidens hållbara konsument är en så kallad ”cirkulent” – en användare och inte en ägare. Genom att byta, dela, låna, hyra, laga och återanvända istället för att alltid köpa nytt kan vi optimera användandet av saker under deras livstid för att minska nyproduktion och den totala klimatpåverkan. Vi har tagit fram en guide för konsumenter

Läs mer

Herrljunga kommuns mest lysande klimatåtgärd: Solenergi som folkrörelse

”Som många lyckade satsningar så bygger framgången i detta fall på eldsjälar och engagemang.” När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner gjorde detta. Här berättar Herrljunga kommun mer om sina satsningar på solel.  Herrljunga

Läs mer

Öppet brev till riksdagsledamöter om konsumtionsmål

Företrädare för Klimat 2030 har idag skickat ett öppet brev till riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet samt alla västsvenska riksdagsledamöter. Här följer brevet i sin helhet.  Västra Götaland har ett mål för minskade konsumtionsutsläpp som alla partier står bakom, och som stärkt vårt klimatarbete sedan 2015. Nyligen bjöds representanter från vår regionala klimatsamverkan Klimat 2030

Läs mer

Tranemo kommuns mest lysande klimatåtgärd: Cykelstråk på landsbygden

När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav detta. Här berättar Tomas Tranefors från Tranemos kommun mer om deras satsning för att främja cykling i kommunen. Tranemos kommuns mest lysande klimatåtgärd ”Tranemo kommun har

Läs mer

Falköpings kommuns mest lysande klimatåtgärd: Hållbar logistik och effektiva godstransporter

”Vårt exempel visar att även mindre kommuner kan lyckas med stora hållbarhetssatsningar genom att utgå från den lokala platsens unika förutsättningar och våga tro på möjligheterna.” När kommunerna i Västra Götaland under 2020 antog Kommunernas klimatlöften fick de också möjlighet att berätta om vad de anser är deras kommuns  ”mest lysande klimatåtgärd”. 22 kommuner angav

Läs mer