Panelsamtal på Trä- och teknikmässan 30 augusti

I vilken omfattning kan robotisering ta träbyggandet mot fossilfrihet?

På Trä- och teknikmässan i Göteborg duggar det tätt mellan utställare som har innovativa produkter och idéer. Trä är ett material som kan användas klimatsmart.

Vid ett panelsamtal diskuteras lönsamhet genom hur robotar kan bidra till en mer fossilfri byggutveckling. Med en digitaliserad och robotiserad produktion finns många möjligheter för en effektivare byggprocess. Ett 40-tal personer lyssnar intresserat.

Peter Selberg är moderator för samtalet och han är också samordnare för Klimat 2030s satsningar på klimatsmarta bostäder och lokaler. Han ställer frågan om hur långt vi egentligen kan tänka oss att möjligheterna leder.

”Framtidens byggen är mer effektiviserade, hållbara och intelligenta”, säger professor Holger Wallbaum, professor i Hållbart byggande på Chalmers. Wallbaum fortsätter; ”Vi renoverar för långsamt idag. Robotar kan bidra till ökad säkerhet och effektivitet. Det behövs fler digitaliseringsprocesser och robotar i byggprocessen.”

Panelen är enig om att det finns många moment och material som vi kan ersätta idag. På så sätt kan vi bygga mer klimatsmart.

”Nu finns verktyg för att designa material för ett byggande med större precision och tillförlitlighet hos maskinerna”, säger Karin Hedlund, arkitekt och huvudinstruktör på Chalmers robotlab.

Trä- och teknikbranschen är i en innovativ utvecklingsfas. Mässan i Göteborg pågår till och med 31 augusti.

 

 

Panel

Holger Wallbaum, Professor i hållbart byggande, Chalmers Tekniska högskola

Karin Hedlund, Huvudinstruktör Chalmers robot lab, Chalmers Tekniska högskola

Lars Atterfors, Senior rådgivare inom industriellt byggande, Atterfors Consulting AB

Kenneth Wilén, vice VD och teknisk chef, Folkhem Produktion AB

 

Panelsamtalet genomförs som en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

För frågor: Peter Selberg 0730-57 26 25, Johanneberg Science Park: peter.selberg@johannebergsciencepark.com

Peter Selberg är samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler inom Klimat 2030.