Rådet för industriomställning: Utan mer elproduktion i Västra Götaland riskerar vi att förlora jobb


Rådet för industriomställning Västra Götaland har skrivit ett debattinlägg som de senaste veckorna publicerats i flera lokaltidningar runt om i länet, däribland Alingsås tidning, Falköpings tidning, Skövdenyheter och Västgöta-Bladet.

Representanter från rådet har under våren även medverkat vid en riksdagsfrukost i Stockholm och vid två träffar i Göteborg med västsvenska riksdagsledamöter – allt med fokus på elektrifiering och elbehovet i Västra Götaland.

Industrirådet skriver

”En stor förändring inom branscher som fordonsindustri, petrokemi och logistik pågår. Vi ser nyetableringar av batterifabriker och på flera platser i länet påbörjas tillverkning av elmotorer och fossilfria bränslen. Många kommuner står plötsligt inför att säkra ny infrastruktur, bostäder och kompetens. Förändringen är efterlängtad. Klimatutsläppen måste minska för att begränsa den kraftfulla klimatförändring som sker. Viljan och idéerna finns hos befintliga industrier och de nyetableringar som sker är en del i klimatomställningen. Lösningarna skiljer sig mellan olika branscher, men en tydlig röd tråd är den omfattande elektrifiering som krävs. Den stora utmaningen är att produktionen och distributionen av den nya elen måste komma på plats snabbt.

Vi i Rådet för industriomställning Västra Götaland består av representanter från flera berörda industrier och från myndigheter och andra nyckelaktörer som krävs för att elektrifieringen ska bli möjlig. Vi har landat i en gemensam bedömning. Inom länets gränser bör det årligen produceras ytterligare 15-20 TWh el till 2030, att jämföra med 6 TWh idag och elbehovet måste säkras under årets alla timmar. Det krävs också energieffektivisering och utveckling av flexibilitetslösningar. För att lyckas krävs stora förändringar på lokal, regional och nationell nivå. Den storskaliga elproduktion som potentiellt går att få på plats till 2030 är vind och solkraft. Idag producerar vi själva bara en tredjedel av elen som används inom länet. Självförsörjningsgraden behöver öka dels för att utbyggnaden av stamnätet är långsam dels eftersom elproduktionen i norr i högre grad behövs för industrietableringar där.

Det är bråttom.Länets elkonsumtion slår snabbt i taket om inte ny el tillförs. Det innebär att vi riskerar förlora viktiga arbetstillfällen. Vikten av mer regional och lokal elproduktion ökar då alla investeringar som är på väg in i vårt län förutsätter fossilfri el i tillräcklig mängd. När det gäller havsbaserade vindkraftsparker längs västkusten ligger nu flera förslag på regeringens bord för beslut och vi förväntar oss snabb hantering och ytterligare positiva beslut från den nationella nivån, efter de två som nyligen gavs grönt ljus utanför Hallands kust. Vad gäller landbaserad vindkraft och solkraft kommer många projekt behöva beslutas av kommuner och myndigheter de kommande åren. Vi hoppas att dessa ärenden hanteras skyndsamt.

Kommunerna har en viktig roll att spela i den industriomställning som nu står runt hörnet. Låt oss kroka arm och möjliggöra jobb, välfärd och minskade klimatutsläpp.”

 

Rådet för industriomställning Västra Götaland

Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen

Sten Tolgfors, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anders Fröberg, Borealis

Anna Berggren, Perstorp Group

Anna Sundell, Stena Metall AB

Elvir Dzanic, Göteborgs Hamn AB

Johan Trouvé, Västsvenska handelskammaren

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen

Karin Sandell, St1 Refinery AB

Karin Svensson, Volvo Group

Tobias Nylander, Rabbalshede kraft

Tomas Kåberger, Chalmers

 

Läs mer om Rådet för industriomställning Västra Götaland